Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phân bón tồn kho lớn nhưng giá khó giảm.
02 | 11 | 2009
Theo tổng công ty hóa chất Việt Nam (VINACHEM), tính đến giữa tháng 10/2009 lượng phân bón tồn kho các loại vào khoảng 600.000 tấn, tăng 200.000 tấn với cùng kỳ năm 2008.
Thêm vào đó, vụ đông xuân khu vực phía bắc dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 2/2010 khiến cầu về phân bón từ nay đến cuối năm không cao.  Tuy nhiên, do chi phí sản xuất tăng (giá than cho sản xuất phân bón đã tăng 25% kể từ cuối tháng 9) sẽ khiến giá phân bón trên thị trường nội địa khó giảm sâu hơn nữa.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường