Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu phân bón của Trung Quốc giảm
02 | 11 | 2009
Trong 3 quý đầu năm 2009, tỉnh Sơn Đông- Trung Quốc đã xuất khẩu 1 triệu 276 nghìn tấn phân bón, trị giá 370 triệu USD, giảm 48,3% về lượng và 62% về giá trị so với cùng kỳ 2008.
Trong đó, giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 6,lượng xuất khẩu phân bón của Sơn Đông bị giảm, từ 279.000 tấn (tháng 2) xuống 14.000 tấn (tháng 6). Sang đến quý 3, lượng xuất khẩu phân bón của tỉnh này tăng mạnh, từ 182.000 tấn (tháng 7) lên 370.000 tấn (tháng 9). Thị trường xuất khẩu chủ yếu là ASEAN, Mỹ và Bangladesh với các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là Ure và KCl.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ