Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phân DAP chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc
29 | 10 | 2009
Tính đến tuần thứ 2 tháng 10/09, Việt Nam nhập khẩu DAP chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Thụy Sĩ và Ấn Độ.
Trong đó thị trường nhập khẩu chủ yếu là Trung Quốc, chiếm tới hơn 55% tổng lượng nhập khẩu DAP. Mức giá nhập khẩu trung bình từ Trung Quốc là 351,7 USD/tấn (CFR). Thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 về phân DAP là Hàn Quốc, chiếm 27,1% tổng lượng nhập khẩu tính đến tuần 2 tháng 10. Mức giá nhập khẩu trung bình từ thị trường này là 444,8 USD/tấn (CFR).

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường