Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năng lực sản xuất phân bón của Trung Quốc dư thừa.
27 | 10 | 2009
Ngoại trừ phân kali vẫn đang phải nhập khẩu, hiện nay năng lực sản xuất hầu hết các loại phân bón hóa học của Trung Quốc dư thừa theo các mức độ khác nhau. Sản lượng phân urê của TQ năm 2009 dự kiến là 63 triệu tấn, trong khi tổng tiêu dùng phân urê cho công nghiệp và nông nghiệp vào khoảng 52 triệu tấn, dư thừa 10 triệu tấn.
Sản lượng DAP vào khoảng 13 triệu tấn trong khi nhu cầu chỉ từ 550-600 nghìn tấn, năng lực sản xuất MAP vào khoảng 14 triệu tấn còn nhu cầu  nội địa Trung Quốc chỉ vào khoảng 600-700 nghìn tấn. Trung Quốc hiện có khoảng 395 nhà máy sản xuát phân bón phốt phát và 1024 nhà máy sản xuất phân bón  hỗn hợp khác. Tổng cộng có khoảng 4350 doanh nghiệp có giấy phép sản xuất phân bón với tổng công suất khoảng 200 triệu tấn.  Tình trạng sản xuất dư thừa đang đẩy các doanh nghiệp phân bón vừa và nhỏ của Trung Quốc và tình trạng khó khân về tài chính, cản trở khả năng đổi mới công nghệ và sự phát triển  lành mạnh của ngành công nghiệp này đồng thời cũng đang đặt gánh nặng lớn lên nền kinh tế Trung Quốc trong quá trình hồi phục sau khủng hoảng.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường