Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam tự chủ nguồn cung phân đạm.
20 | 10 | 2009
Năm 2009, nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty Hóa chất và Dầu khí Việt Nam dự kiến sẽ sản xuất được 750.000 tấn phân đạm, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ nội địa

Nhà máy đạm Cà Mau trực thuốc  Tổng công ty Hóa chất và Dầu khí Việt Nam với công suất 800.000 tấn sẽ được đưa vào hoạt động từ 2012, nâng năng lực sản xuất phân đạm lên  tới 1,7 triệu tấn, đáp ứng 100%  nhu cầu nội địaAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường