Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sang Algeria, mặt hàng gạo tăng mạnh cả lượng và trị giá
05 | 10 | 2017
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Algeria chỉ chiếm 0,1% tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm nay, đạt 227,8 triệu USD, trong đó mặt hàng cà phê chiếm thị phần lớn.
Image result for Algeria
Theo số thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 8/2017 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Algeria đạt 19,3 triệu USD, tăng 1,26% so với tháng 7, nâng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 sang Algeria đạt 227,8 triệu USD, tăng 25,95% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong cơ cấu hàng hóa xuất sang thị trường Algeria, cà phê là mặt hàng chủ lực, chiếm 37% tổng kim ngạch, đạt 84,3 triệu USD với lượng xuất 38,6 nghìn tấn, tăng 8,29% về trị giá nhưng giảm 16,51% về lượng so với cùng, giá xuất bình quân 2180,43 USD/tấn, giảm 16,51%. Tính riêng tháng 8, xuất khẩu sang thị trường này 3,3 nghìn tấn cà phê, trị giá 7,4 triệu USD, giảm cả lượng và trị giá giảm lần lượt 6,6% và 6,05%, giá xuất bình quân 3,333 USD/tấn, tăng 0,65% so với tháng 7.
Đứng thứ hai về kim ngạch là mặt hàng điện thoại và linh kiện, tuy nhiên tốc độ xuất khẩu sang Algeria giảm nhẹ so với cùng kỳ, giảm 3,42%, tương ứng với 58,7 triệu USD.
Đối với mặt hàng gạo, tuy đứng thứ ba trong bảng xếp hạng về kim ngạch, nhưng lại có mức độ tăng mạnh vượt trội cả về lượng và trị giá, tăng tương ứng 273,67% và 273,6%, đạt 29,3 nghìn tấn trị giá 11,5 triệu USD, giá xuất bình quân 393,33 USD/tấn, giảm 0,20% so với cùng kỳ. Tính riêng tháng 8, Việt Nam đã xuất khẩu 2,8 nghìn tấn gạo sang Algeria, đạt 1,1 triệu USD, tăng 416,36% về lượng và tăng 396,18% về trị giá, giá xuất bình quân 418 USD/tấn, giảm 3,91% so với tháng 7/2017.
Xuất khẩu sang thị trường Algeria 8 tháng 2017
 

Mặt hàng

8 tháng 2017

So sánh cùng kỳ 2016 (%)

Tấn

USD

Lượng

Trị giá

Tổng

 

227.860.609

 

25,95

Cà phê

38.667

84.310.871

-16,51

8,29

Gạo

29.311

11.528.819

273,67

273,60

Điện thoại các loại và linh kiện

 

58.777.678

 

-3,42

(tính toán số liệu của TCHQ)
Theo Vinanet


Báo cáo phân tích thị trường