Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu chè của nước ta năm 2007 tăng cả về lượng và trị giá
13 | 02 | 2008
Xuất khẩu chè của cả nước năm 2007 đạt 113.172 tấn với trị giá 129,454 triệu USD, tăng 7,139% về lượng và tăng 17,32% về trị giá so với cả năm 2006.

Năm 2007, thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng chè của Việt Nam vẫn là Pakistan, Đài Loan, Nga, Trung Quốc… Trong đó, xuất khẩu sang Pakistan đạt 20.495 tấn, trị giá 27,77 triệu USD, giảm 11,25% về lượng và giảm 0,5% về trị giá so với năm 2006. Xuất khẩu sang Đài Loan đạt 17.406 tấn với trị giá 16,66 triệu USD, giảm 3,36% về lượng và giảm 11,91% về trị giá so với năm 2006. Xuất khẩu sang Nga đạt 10.106 tấn với trị giá 10,77 triệu USD, giảm 2,21% về lượng nhưng tăng 6,15% về trị giá. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh đạt 15.736 tấn với trị giá 16,14 triệu USD, tăng 118,41% về lượng và tăng 130,18% về trị giá so với năm 2006.


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường