Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diễn biến phiên đấu giá chè tuần của Bangladesh: Giá chè tiếp tục tăng mạnh
25 | 01 | 2008
- Tuần này, giá trung bình các loại chè kết thúc phiên giao dịch tuần Bănglađét đã tăng 2,44%, tương đương 2,42 taka lên mức 101,42 taka/kg (1,48 USD/kg).^

Nhờ nhu cầu cao và sự cạnh tranh giữa các khách hàng, tại phiên giao dịch tuần này đã có 1,41 triệu kg chè được bán, tỷ lệ thu hồi tuần này là 6,9%.

Tại phiên giao dịch tuần này, các loại chè khác nhau được bán dao động từ 75- 166 taka/kg.

Phiên đấu giá tuần sau dự kiến sẽ được tiến hành 29/01, với khối lượng chào bán kỳ vọng đạt 1,37 triệu kg.

Dưới đây là kết quả của phiên giao dịch tuần này

(Đơn vị tính: taka/kg)

Loại chèMức giao động giá
Bold/Large Brokens85,00 - 99,00
Medium Brokens92,00 - 97,00
Small Brokens97,50 - 106,00
Plain Brokens77,00 - 84,00
FANNINGS
Best Fannings104,00 - 108,00
Good Fannings100,00 - 103,00
Medium Fannings 97,00 - 99,50
Plain Fannings85,00 - 96,00
DUST
Pekoe Dust 75,00 - 115,00
Red Dust 78,00 - 122,00
Dust 80,00 - 131,00
Churamoni Dust 75,00 - 166,00

(1 USD= 68,58 taka).Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường