Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2006: Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ tăng mạnh
31 | 07 | 2007
Theo số liệu của Uỷ ban Cà phê Ấn Độ, năm 2006, Ấn Độ đã cấp giấy phép xuất khẩu 219.269 tấn cà phê, tăng 28,03% so với 171.262 tấn năm 2005, trong đó lượng Robusta hạt chiếm 131.819 tấn, tăng so với 100.194 tấn năm 2005 và Arabica hạt chiếm 59.545 tấn, tăng so với 49.341 tấn.
 
Ước tính, riêng trong tháng 12/06, gần 12.000 tấn cà phê đã được cấp giấy phép xuất khẩu , trong đó Robusta chiếm gần một nửa.
Trong khi đó, cũng theo số liệu của Uỷ ban này, tổng lượng cà phê được xác nhận xuất khẩu trong năm 2006 ước đạt 202.205 tấn, tăng mạnh so với 168.460 tấn năm 2005. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết, số liệu này thường thấp hơn lượng xuất khẩu thực tế và không đáng tin cậy bằng số liệu giấy phép được cấp.
Một quan chức Uỷ ban Cà phê Ấn Độ cho biết thêm, có thể phải đợi đến tháng 3/07 thì số liệu xuất khẩu cà phê thực tế cuối cùng của năm 2006 mới được công bố.
Được biết, xuất khẩu cà phê năm 2006 của Ấn Độ tăng lên là do nhu cầu và giá cả trên thị trường thế giới vững lên trong khi sản lượng nội địa và dự trữ cuối năm 2005 của Ấn Độ đều tăng lên.


(Reuter)
Báo cáo phân tích thị trường