Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 3/2018
17 | 04 | 2018
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 3/2018

Giữa tháng 4/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 32/2018, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 42.449 bao so với cuối tháng 2/2018:

Cảng

Đến 28/2/2018

Đến 30/1/2018

Thay đổi

New York

1,874,665

1,882,271

(7,606)

New Orleans

665,691

671,899

(6,208)

Jacksonville

444,400

421,100

23,300

Miami

107,473

108,669

(1,196)

Houston

700,726

638,095

62,631

Laredo

19,550

30,500

(10,950)

San Francisco

728,768

755,788

(27,020)

Norfolk

473,831

475,095

(1,264)

Philadelphia

5,553

5,713

(160)

Pacific Northwest

422,676

422,013

663

Los Angeles/Long Beach

153,145

157,587

(4,442)

Baltimore

582,226

582,226

Theo Green Coffee Association (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ