Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2018/19
13 | 05 | 2018
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 5/2018 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 1.056,07 triệu tấn.

Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 5/2018.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

194,85

1056,07

153,01

665,56

1091,77

158,02

159,15

Mỹ

55,44

356,63

1,27

136,53

317,26

53,34

42,73

Các TT

còn lại

139,41

699,43

151,74

529,03

774,51

104,68

116,41

TT XK chủ yếu

15,34

151

0,71

69,6

90,1

60,2

16,74

Argentina

3,48

41

0,01

8

12

27

5,49

Brazil

9,42

96

0,7

55

65,5

31

9,62

Nam Phi

2,44

14

0

6,6

12,6

2,2

1,64

TT NK chủ yếu

20,73

122,89

88,1

155,7

210,35

3,77

17,6

Ai Cập

1,78

6,4

9,7

13,6

16,1

0,01

1,77

EU-27

8,13

61

16

56,5

76,5

1,5

7,13

Nhật Bản

1,22

0

15

11,5

15,1

0

1,12

Mexico

4,82

26

16,7

25

43,2

1,5

2,82

Đông Nam Á

2,48

29,34

17

37,5

45,4

0,76

2,66

Hàn Quốc

1,81

0,08

9,7

7,5

9,8

0

1,78

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,37

15,3

0,5

8,8

14,2

1,55

2,42

Trung Quốc

79,55

225

5

172

249

0,05

60,5

SNG -12

2,25

53,5

0,41

18,97

21,86

31,85

2,44

Ukraine

0,89

30

0,03

4,5

5,8

24

1,11

Nguồn: VITIC/USDABáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ