Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Rabobank: Thị trường cà phê toàn cầu sẽ thặng dư trong niên vụ 2018/19
16 | 12 | 2017
Theo Rabobank, thị trường cà phê toàn cầu có thể sẽ thặng dư 4,1 triệu bao loại 60kg trong niên vụ 2018/19 do sản xuất tại các nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Brazil và Việt Nam bật tăng.

Rabobank dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2018/19 đạt 167,3 triệu bao, tăng từ mức sản lượng dự báo đạt 155.6 triệu bao trong niên vụ 2017/18 hiện tại. Sản lượng cà phê được dự báo tăng mạnh tại Brazil, vốn đang trải qua năm sản xuất thấp điểm trong niên vụ 2017/18. Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2018/19 dự báo đạt 59 triệu bao, tăng từ 49,2 triệu bao trong niên vụ hiện tại.

Sản lượng cà phê tại Việt Nam, nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, được dự báo tăng từ 28,7 triệu tấn cà phê trong niên vụ 2017/18 hiện tại lên 29,4 triệu tấn cà phê trong niên vụ 2018/19. “Về phía cà phê Robusta, chúng tôi cho rằng thặng dư niên vụ 2018/19 sẽ ở mức rất nhỏ và diễn biến này có thể hỗ trợ giá cà phê Robusta trong suốt năm 2017. Có khả năng chúng ta sẽ chứng kiến sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2018/19 tăng vọt lên hơn 30 triệu bao do giá cà phê Robusta ổn định ở mức cao”.

Tiêu dùng cà phê toàn cầu niên vụ 2018/19 được dự báo đạt 163,2 triệu bao, tăng từ mức ước tính 159,7 triệu bao trong niên vụ 2017/18 hiện nay. Mức thặng dư 4,1 triệu bao có thể giúp tăng cường phần nào các kho dự trữ tại các nước tiêu thụ lớn. Rabobank dự báo dự trữ cà phê tại các nước tiêu thụ lớn giảm ít nhất 3 triệu bao trong niên vụ 2017/18 do xuất khẩu cà phê từ Brazil yếu đi.

Tuy nhiên, Rabobank dự báo thị trường cà phê toàn cầu sẽ quay trở lại tình trạng thặng dư trong niên vụ sau đó do giá cà phê giảm làm giảm động lực sản xuất và tăng trưởng nhu cầu tăng trở lại. “Thặng dư niên vụ 2018/19 tương đối nhỏ và dự báo tình trạng thâm hụt tái diễn vào niên vụ tiếp theo là không thể tránh khỏi do nhu cầu tăng và giá quá thấp để tạo động lực cho nông dân mở rộng sản xuất:.

Rabobank cũng hạ dự báo thâm hụt cà phê toàn cầu niên vụ 2017/18, chủ yếu phản ánh sản xuất tăng tại Ethiopia và Uganda, cũng như nhu cầu giảm mạnh hơn dự báo trước đó. “Có phần đáng ngạc nhiên khi sản xuất cà phê tại Uganda tăng mạnh nhờ giá cà phê Robusta cao và chúng tôi đặt ra câu hỏi rằng liệu tình hình này có tái diễn”.

Dự báo thâm hụt 4,1 triệu bao cà phê trong niên vụ 2017/18 hiện đã được điều chỉnh giảm từ mức 4,9 triệu bao trong dự báo đưa ra hồi tháng 10 vừa qua.

Theo Reuters (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường