Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sơ lược thị trường sầu riêng thế giới
24 | 07 | 2018
Sản lượng sầu riêng toàn cầu ước đạt 2,4 triệu tấn trong năm 2017 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và tăng trưởng sản xuất mạnh tại các nước sản xuất chính là Indonesia và Thái Lan.

Với sản lượng ước tính lần lượt đạt 840.000 tấn và 860.000 tấn, Thái Lan và Indonesia tổng cộng chiếm xấp xỉ 70% tổng sản lượng sầu riêng thế giới năm 2017, còn lại thuộc về Malaysia và Việt Nam với sản lượng sầu riêng ước đạt lần lượt 390.000 tấn và 270.000 tấn. Sầu riêng là nông sản có giá trị đặc biệt cao và đang là một trong những loại quả có sản lượng cao tại Đông Nam Á, thị trường sầu riêng đang trải qua tăng trưởng mạnh. Sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với sầu riêng không phải chỉ đến từ cái mùi cực mạnh, mà còn từ hương vị đặc biệt của loại quả này.

Thương mại sầu riêng toàn cầu ước đạt 609.000 tấn trong năm 2017, tăng 18% so với năm 2016. Thái Lan là nước xuất khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới và chiếm thị phần áp đảo trung bình 82% trong giai đoạn 2015 – 2017. Trung Quốc là nước nhập khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới, với kim ngạch nhập khẩu hàng năm đạt trung bình khoảng 300.000 tấn trong giai đoạn 2015 – 2017. Sự ưa thích ngày càng tăng đối với sầu riêng đã vượt ra khỏi biên giới châu Á khi giá trị xuất khẩu sầu riêng tươi Thái Lan sang Mỹ đã tăng 68% trong năm 2017 lên xấp xỉ 5,1 triệu USD.

Xuất khẩu sầu riêng thế giới giai đoạn 2007 – 2017 (tấn):

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ước tính

                     

Indonesia

n/a

n/a

n/a

25

n/a

3

0

11

0

10

174

Malaysia

14,089

19,443

19,624

15,390

19,515

23,521

20,152

13,215

19,892

17,754

14,106

Philippines

10

3

1

1

1

19

18

94

71

37

129

Thái Lan

157,474

203,127

256,172

207,501

271,949

351,124

367,057

369,602

358,192

402,660

488,716

Việt Nam

n/a

14

35

n/a

145

n/a

820

2,087

23,189

94,352

105,537

Thế giới

171,627

222,795

275,869

222,928

291,763

374,852

388,346

385,086

401,473

514,839

608,754

Theo FAOBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ