Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh Hóa: Phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, đảm bảo môi trường xanh
14 | 01 | 2020
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Nhằm sử dụng hợp lý các loại phân bón cho đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng để tăng năng suất và bảo vệ môi trường.

Thực hiện Chỉ thị số 117 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phân bón đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, xây dựng các mô hình sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp, hiệu quả để áp dụng tại địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón tại địa phương; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây bức xúc trong xã hội.

Yêu cầu các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa vận động, hướng dẫn các thành viên sản xuất phân bón vô cơ từng bước chuyển dần sang sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ và tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón hữu cơ để bảo vệ môi trường.

Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh xây dựng, tổ chức áp dụng các mô hình, chuỗi liên kết hiệu quả trong sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ hiệu quả, chất lượng cao gắn liền với nguồn nguyên liệu sẵn có của tỉnh. Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng hệ thống phân phối nhằm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh với giá hợp lý.

Để bảo vệ môi trường và sức khỏe cho con người, cần đẩy mạnh sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa nâng cao chất lượng nông sản, đồng thời phục hồi dần sinh thái bị ảnh hưởng bởi lạm dụng phân bón hóa học, tiến tới xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao, hiệu quả và bền vững.

Theo báo TNMTBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ