Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
USDA: Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2019/20
14 | 02 | 2020
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 2/2020 dự báo sản lượng khô đậu tương thế giới niên vụ 2019/20 sẽ đạt 239,17 triệu tấn.

Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 2/2020.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

12,91

239,17

64,63

237,25

67,8

11,66

Thế giới trừ TQ

12,91

171,06

64,6

170,06

66,85

11,66

Mỹ

0,37

44,88

0,45

33,38

11,98

0,34

Các TT còn lại

12,55

194,29

64,17

203,86

55,83

11,32

TT XK chủ yếu

5,87

74,65

0,08

27,11

47,7

5,79

Argentina

1,74

34,3

0

3,28

30,85

1,91

Brazil

3,66

33,95

0,03

18,48

15,4

3,76

Ấn Độ

0,47

6,4

0,05

5,35

1,45

0,12

TT NK chủ yếu

2,34

22,46

40,6

62,71

0,54

2,15

EU-27

0,74

12,56

19

31,34

0,3

0,66

Mexico

0,25

4,9

1,98

6,93

0,01

0,2

Đông Nam Á

1,2

3,17

17,94

20,93

0,23

1,15

Nguồn: VITIC/USDABáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ