Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng lúa hè thu 2020 ước tính giảm gần 120.000 tấn
30 | 09 | 2020
Mặc dù năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 55,7 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2019 nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ hè thu 2020 ước tính đạt 10,83 triệu tấn, giảm 119.300 tấn.

Theo Kinh tế và Tiêu dùng

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được hơn 1,9 triệu ha, giảm 64.800 ha so với vụ hè thu năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt hơn 1,5 triệu ha, giảm 45.200 ha.

Tính đến ngày 15/9, các địa phương đã thu hoạch được hơn 1,6 triệu ha lúa hè thu, chiếm 83,2% diện tích gieo cấy và bằng 91,7% cùng  năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch hơn 1,27 triệu ha, chiếm 83,5% và bằng 90,3%. 

Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa hè thu cả nước năm nay ước tính đạt 55,7 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2019 nhưng do diện tích gieo cấy giảm nên sản lượng chung toàn vụ hè thu 2020 ước tính đạt 10,83 triệu tấn, giảm 119.300 tấn, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 8,57 triệu tấn, giảm 110.700 tấn. 

Một số địa phương có diện tích gieo cấy lúa hè thu giảm nhiều so với năm trước là Tiền Giang giảm 16.700 ha; Kiên Giang giảm 6.900 ha; Đồng Tháp giảm 6.800 ha.

Đến giữa tháng 9, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 590.100 ha lúa thu đông, bằng 95,1% cùng  năm trước do ảnh hưởng từ tiến độ sản xuất vụ hè thu muộn; nhiều diện tích không đủ thời vụ sản xuất nên người dân tạm cho đất nghỉ ngơi, mở ruộng đón phù sa chuẩn bị cho vụ đông xuân sắp tới. 

Bên cạnh đó, do lo ngại về hạn mặn, hàm lượng phèn trong đất cao, không đảm bảo cho sản xuất nên một số địa phương (Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh) đã chỉ đạo cắt bớt diện tích lúa thu đông. Hiện nay, lúa thu đông tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang ở giai đoạn trổ đều và bắt đầu cho thu hoạch.

Ngoài ra tính đến trung tuần tháng 9, diện tích gieo cấy lúa mùa cả nước đạt hơn 1,5 triệu ha, bằng 97,1% cùng kì năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt hơn 1 triệu ha, bằng 98,1%, các địa phương phía Nam đạt 461.800 ha, bằng 95%.

Diện tích gieo cấy lúa mùa miền Bắc năm nay đạt thấp chủ yếu do các địa phương chuyển một phần diện tích trồng lúa sang sử dụng cho mục đích khác, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 484.500 ha, giảm 12.800 ha so với vụ mùa năm trước; Trung du và miền núi phía Bắc đạt 418.900 ha, giảm 2.700 ha; Bắc Trung Bộ đạt 147.400 ha, giảm 4.600 ha.

Một số địa phương có diện tích lúa mùa giảm nhiều: Thanh Hóa giảm 4.700 ha; Hải Phòng giảm 2.700 ha; Hà Nội giảm 2.400 ha.

Đến nay trà lúa mùa sớm ở miền Bắc đang trong giai đoạn chắc hạt và chín, đã thu hoạch được 58.800 ha, bằng 60% cùng kì năm 2019; năng suất ước tính đạt 51,3 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha.

Cũng theo Tổng cục Thống kê nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tích cực, gieo trồng giống lúa mới cho giá trị kinh tế cao dần thay thế giống lúa truyền thống nên năng suất lúa đông xuân của cả nước năm nay đạt 66,4 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với vụ đông xuân năm 2019.

Sản lượng lúa đông xuân cả nước đạt 19,9 triệu tấn, giảm 593.500 tấn so với vụ đông xuân năm trước do diện tích gieo trồng năm nay đạt hơn 3 triệu ha, giảm 3,2%, trong đó có 30.600 ha lúa bị thiệt hại bởi hạn hán và nhiễm mặn nên diện tích thu hoạch lúa đông xuân chỉ đạt hơn 2,9 triệu ha, giảm 130.600 ha so với năm trước.Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ