Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giảm lượng gạo xuất khẩu từng năm
15 | 05 | 2008
Theo đánh giá của Bộ NNPTNT ngày 14.5, nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và trên cơ sở cân đối cung cầu lúa gạo, lượng lúa gạo dành cho xuất khẩu sẽ giảm dần theo từng năm từ nay đến năm 2020.

Cụ thể, lượng lúa/gạo dành cho xuất khẩu vào năm 2007 đạt 8,3/4,5 triệu tấn sẽ giảm xuống còn 7,38/4,4 triệu tấn vào năm 2010, giảm tiếp xuống còn 7,15/4,3 triệu tấn vào năm 2015 và còn 6,43/3,8 triệu tấn vào cuối năm 2020.

Theo đó, tổng sản lượng lúa sản xuất trong cả nước nhằm theo kịp tốc độ tăng dân số sẽ được nâng từ 35,9 triệu tấn vào năm 2007 lên 37,58 triệu tấn vào năm 2010 và đạt mức 39,63 triệu tấn vào năm 2020.

Tuy xu hướng lượng gạo tiêu thụ trên đầu người giảm, nhưng với dân số tăng (năm 2020 ước tính đạt 98,6 triệu người) và nhu cầu cho chăn nuôi, chế biến và dự trữ theo hướng tăng, nên tổng lượng tiêu dùng hàng năm trong nước được dự báo tăng 1% trong thời gian tới.

Do đó, cùng với việc giảm tỉ lệ gạo cho xuất khẩu, tỉ lệ lúa gạo tiêu dùng trong nước sẽ được nâng dần từ mức 76,9% lên mức 80,3% vào năm 2010 và tăng lên 83,8% vào cuối năm 2020 trong tổng sản lượng cả nước.
 
Và như vậy vào năm 2020, sẽ có tới 33,2 triệu tấn lúa trong tổng sản lượng thu hoạch 39,63 triệu tấn được sử dụng cho tiêu dùng trong nước.Nguồn: Lao Động
Báo cáo phân tích thị trường