Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá tuần 22 (28/5 - 3/6/07)
04 | 06 | 2007
Mặt hàng  Giá ĐVT
<FORM action=baocaotuan.asp method=post ?>Bông số 2 1.12 USD/tấn
Cà phê Arabica 111.65 cent/Lb
Cà phê Robusta (London) 1733.33 USD/tấn
Cà phê Robusta (Trong nước) 1701.67 USD/tấn
Cam sành 22000 VND/kg
 Tên mặt hàng Thị trường Giá Tiền Nguồn số liệu Loại giá ĐVT
 Bông số 2 NewYork 1.12 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Cà phê Arabica NewYork 111.65 cent Bộ tài chính Giá xuất khẩu Lb
 Cà phê Robusta (London) London 1733.33 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Cà phê Robusta (Trong nước) Miền Nam 1701.67 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Cam sành Hà Nội 22000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Cám An Giang 2375 VND Sở NN An Giang Bán buôn kg
 Cao su RSS2 FOB BangKok 3.72 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu quả
 Cao su RSS2 FOB Singapore 3.69 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Cao su RSS3 Thailand 83.7 THB Bộ tài chính Giá xuất khẩu kg
 Cao su RSS3 Tokyo 288.73 yên Bộ tài chính Giá xuất khẩu kg
 Chè búp tươi Lâm Đồng 2800 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Dầu đậu tương CBOT 775.4 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Dầu lạc CIF Rotterdam 1.16 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Đậu tương vàng số 1 CBOT 290.7 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Đường RE nội An Giang 7500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Đường RE nội Bến Tre 9500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Đường RE nội Cà Mau 10000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Đường RE nội Kiên Giang 7500 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Đường RE nội Lâm Đồng 8000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Đường thô (NewYork) NewYork 9.39 cent Bộ tài chính Giá xuất khẩu Lb
 Đường tinh luyện (London) London 340.87 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 10% tấm Thái Lan Thailand 315 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 10% tấm VN Miền bắc 297 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 100%B Thailand 325 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 15% tâm Thái Lan Thailand 308 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 15% tấm VN Miền bắc 293 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 25% tấm Thái lan Thailand 291 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 25% tấm VN Miền bắc 289 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 5% tấm Thái lan Thailand 318 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo 5% tấm VN Miền bắc 301.5 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo đồ 100% Thái Lan Thailand 322 USD Bộ tài chính Giá xuất khẩu tấn
 Gạo Nàng hương An Giang 8000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo Nàng hương An Giang 6500 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Gạo Nàng hương Bến Tre 8000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo Nàng hương Kiên Giang 11000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường An Giang 5000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường Bà Rịa-Vũng Tàu 6000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường Bến Tre 4700 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường Cà Mau 5000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường Kiên Giang 5000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường Lâm Đồng 5200 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường Nam Định 5100 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo tẻ thường Tiền Giang 4400 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo thơm An Giang 6100 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Gạo thơm Bà Rịa-Vũng Tàu 9500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo thơm Tiền Giang 5700 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Gạo thường An Giang 4850 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Hạt điều thô Bà Rịa-Vũng Tàu 9200 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Hạt tiêu đen trong nước Đồng Nai 53000 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Lúa CLC An Giang 3050 VND Sở NN An Giang Bán buôn kg
 Lúa giống 4498 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống AS 996 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống HĐ 1 An Giang 6900 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống IR 50404 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống Jasmine An Giang 8000 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OM 2395 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OM 2514 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OM 2517 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OM 4655 An Giang 6900 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OMCS 2000 An Giang 6700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống OMCS 21 (OM 3536) An Giang 6800 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa giống VND 95-20 An Giang 6500 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Lúa mì CBOT 180.9 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 Lúa tẻ thường Bà Rịa-Vũng Tàu 3500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Lúa tẻ thường Bến Tre 3200 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Lúa tẻ thường Cà Mau 2850 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Lúa tẻ thường Đồng Nai 3200 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Lúa tẻ thường Nam Định 3400 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Lúa An Giang 3400 VND Sở NN An Giang Bán buôn kg
 Nếp khô (đục) An Giang 3950 VND Sở NN An Giang Bán buôn kg
 Ngô hạt An Giang 2300 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Ngô hạt Đồng Nai 3600 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Ngô vàng số 2 CBOT 147.2 USD Thời báo kinh tế VN Giá xuất khẩu tấn
 NPK Đầu trâu (20-20-15) An Giang 6600 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê An Giang 5400 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê An Giang 5600 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Bà Rịa-Vũng Tàu 6000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Bến Tre 5400 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Cà Mau 5200 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Đồng Nai 5500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Đồng Tháp 5100 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Hà Nội 5550 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Kiên Giang 6000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Lâm Đồng 5160 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân đạm Urê Tiền Giang 5100 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP An Giang 7600 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP An Giang 7700 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Phân DAP Bà Rịa-Vũng Tàu 6000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP Bến Tre 8000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP Cà Mau 7000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP Đồng Nai 8000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP Đồng Tháp 7240 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP Hà Nội 6800 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP Kiên Giang 8200 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP Lâm Đồng 7270 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Phân DAP Tiền Giang 6200 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thanh Long Hà Nội 20000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thanh Long Kiên Giang 4000 VND Bộ tài chính Bán buôn kg
 Thịt bò đùi An Giang 75000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt bò đùi An Giang 75000 VND Sở NN An Giang Bán lẻ kg
 Thịt bò đùi Bà Rịa-Vũng Tàu 100000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt bò đùi Bến Tre 85000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt bò đùi Hà Nội 90000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt bò đùi Kiên Giang 80000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt bò đùi Lâm Đồng 88000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt bò đùi Tiền Giang 90000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà công nghiệp làm sẵn Bà Rịa-Vũng Tàu 40000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà công nghiệp làm sẵn Hà Nội 31500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà công nghiệp làm sẵn Lâm Đồng 35000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà công nghiệp làm sẵn Tiền Giang 30000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà ta làm sẵn An Giang 65000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà ta làm sẵn Hà Nội 67500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà ta làm sẵn Kiên Giang 75000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà ta làm sẵn Lâm Đồng 80000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt gà ta làm sẵn Tiền Giang 35000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn hơi trên 80 kg An Giang 22000 VND Sở NN An Giang Bán buôn kg
 Thịt lợn hơi trên 80 kg Đồng Nai 21500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn hơi trên 80 kg Nam Định 17000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn mông sấn An Giang 34000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn mông sấn Bà Rịa-Vũng Tàu 37000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn mông sấn Bến Tre 35000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn mông sấn Cà Mau 36000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn mông sấn Hà Nội 37500 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn mông sấn Kiên Giang 38000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn mông sấn Lâm Đồng 38000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thịt lợn mông sấn Nam Định 34000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Thuốc sâu Bassa An Giang 22000 VND Sở NN An Giang Bán lẻ chai
 Thuốc sâu Bassa Đồng Nai 22000 VND Bộ tài chính Bán lẻ chai
 Trứng gà An Giang 1450 VND Sở NN An Giang Bán buôn quả
 Trứng gà An Giang 1900 VND Sở NN An Giang Bán lẻ quả
 Trứng vịt An Giang 1200 VND Sở NN An Giang Bán buôn quả
 Trứng vịt An Giang 1500 VND Sở NN An Giang Bán lẻ quả
 Xăng 92 An Giang 11800 VND Bộ tài chính Bán lẻ lít
 Xăng 92 Bà Rịa-Vũng Tàu 11800 VND Bộ tài chính Bán lẻ lít
 Xăng 92 Bến Tre 11800 VND Bộ tài chính Bán lẻ lít
 Xăng 92 Cà Mau 11800 VND Bộ tài chính Bán lẻ lít
 Xăng 92 Kiên Giang 12000 VND Bộ tài chính Bán lẻ lít
 Xăng 92 Lâm Đồng 12030 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Xăng 92 Tiền Giang 11800 VND Bộ tài chính Bán lẻ lít
 Xoài quả tươi Hà Nội 20000 VND Bộ tài chính Bán lẻ kg
 Xoài quả tươi Kiên Giang 8000 VND Bộ tài chính Bán buôn kg


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ