Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin giữa tháng 2/05
05 | 09 | 2007
Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua, giá cà phê arabica đã tăng mạnh trở lại trên thị trường NewYork vào giữa tháng 1/05 do hoạt động mua vào của các nhà đầu cơ. Bên cạnh đó, giá cà phê robusta của London lại giảm nhẹ do hoạt động bán ra của các quỹ và các nhà kinh doanh địa phương.

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua, giá cà phê arabica đã tăng mạnh trở lại trên thị trường NewYork vào giữa tháng 1/05 do hoạt động mua vào của các nhà đầu cơ. Bên cạnh đó, giá cà phê robusta của London lại giảm nhẹ do hoạt động bán ra của các quỹ và các nhà kinh doanh địa phương.

Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê của Braxin, xuất khẩu năm 2005 của nước này đạt khoảng 23 triệu bao, giảm 3,44 triệu bao so với năm 2004 do sản lượng thấp, trong đó có 18,09 triệu bao arabica và năm 2005 lượng cà phê hoà tan xuất khẩu của nước này có thể đạt 3,31 triệu bao.

Thị phần cà phê của nước này năm 2005 trên thị trường thế giới sẽ giảm, chỉ còn khoảng 26,5% so với 29,3% năm 2004.

Một vấn đề đặt ra đối với BRaxin hiện nay là làm sao thâm nhập được vào thị trường 10 mới gia nhập EU. Vì 10 thành viên này là những thị trường rất có tiềm năng nhưng hạn ngạch xuất khẩu của các nước Nam Mỹ vào EU vẫn được suy trì ở mức 8.700 tấn và chịu mức thuế từ 9-10%. Braxin sẽ tiếp tục quá trình giảm dần cá rào cản cho các nhà xuất khẩu cà phê tan của mình nhập khẩu cà phê hạt trong suốt thời gian thu hoạch.

Hàng năm, Braxin cần sản xuất khoảng 40 triệu bao cà phê mới đáp ứng được nhu cầu thế giới nhưng năm nay nước này chỉ sản xuất được 33 triệu bao, đây là một sức ép lớn đến giá cà phê quốc tế.

Dự báo, sản lượng cà phê thế giới vụ 2004/05 đạt 119 triệu bao, tăng 1% so với dự báo tháng 6/04 và tăng 9% so với vụ 2003/04, chủ yếu do dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam được điều chỉnh tăng gần 2,2 triệu bao lên 14,2 triệu bao.

Sản lượng vụ 2004/05 của Braxin cũng được dự báo lại, nhưng giảm 700.000 bao xuống 41,7 triệu bao.

Tổng nguồn cung cà phê của các nước sản xuất vụ 2004/05dự kiến đạt 143,2 triệu bao, tăng 1% so với vụ trước do sản lượng tăng; xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm 2%.Trong đó xuất khẩu của Braxin là 23,6 triệu bao, giảm 1,4 triệu bao so với vụ 2003/04, của Việt Nam đạt 13,3 triệu bao, giảm 8%.

Do sản lượng tăng, xuất khẩu giảm nên tồn kho thế giới cuối vụ 2004/05 dự báo tăng lên 25,8 triệu bao.

Giá cà phê nửa đầu tháng 2/05 tăng mạnh trên các thị trường giao dịch chính thế giới trước hoạt động mua mạnh của các quỹ hàng hoá và các nhà đâu cơ, trong khi nguồn cung tiếp tục khan hiếm.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 1/05 của các nước Trung Mỹ và 4 tháng đầu vụ 04/05 hầu hết đều giảm: Tháng 1/05, Honduras xuất khẩu được 281.458 bao đưa tổng khối lượng xuất khẩu trong 4 tháng đầu vụ lên 510.453 bao, tăng 1,1% so với cùng kỳ vụ trước. Xuất khẩu cà phê của Costa Rica đạt 125.669 bao trong khi tổng lượng xuất khẩu của cả 4 tháng giảm 29% xuống còn 338.764 bao

Một cuộc điều tra của Reuters cho biết năm 2005 giá cà phê thế giới có thể sẽ tăng mạnh nếu thời tiết xấu tiếp tục làm cung thấp hơn cầu. Theo giới phân tích nhận dịnh, giá cà phê arabica dự đoán sẽ biến động trong khoảng 125-150 UScent/lb nếu thời tiết có sương giá và từ 85-125 UScent/lb nếu không có. Cà phê robusta sẽ tăng từ 800 lên 1.700 USD/tấn nếu có sương giá và 675 USD/tấn - 1.200 USD/tấn nếu không có sương giá.

Còn giá cà phê igao kỳ hạn tại NewYork có thể tăng 67% vào cuối năm 2005 lên 173 UScent/lb nếu sương giá làm giảm sản lượng cà phe của Braxin - nước sản xuất cà phê lớn nhát thế giới. Tuy nhiên, khi không có những đột biến lớn khác ảnh hưởng đến sản lượng thì giá chỉ có thể tăng khoảng 8% lên 112 USCent/lb.

Các nhà kinh doanh cà phê cảnh báo rằng, giá cà phê sẽ phụ thuộc vào các quyết định của cá quỹ đầu tư lớn, vốn đã đẩy giá cà phê phục hồi 45% năm 2004.

Còn theo dự đoán của các nhà môi giới, thế giới sẽ thiếu hụt 5-4 triệu bao cà phê vụ 2005/06 sau khi dư thừa 2,5 triệu bao niên vụ trước đó.

Niên vụ 2005/06, sản lượng cà phê của Braxin dự đoán giảm 35,8 triệu bao, ngược lại cung cà phê của Việt Nam có thể sẽ tăng lên 14-15 triệu bao. Sản lượng cà phê thế giới ước đạt 111 triệu bao, thấp hơn so với 117 triệu bao của vụ 2004/05.Báo cáo phân tích thị trường