Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ôxtrâylia tăng cường kiểm dịch tôm nhập khẩu
14 | 09 | 2007
Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản (Nafiqaved), cuối tháng này Ôxtrâylia sẽ tăng cường kiểm dịch đối với tôm và sản phẩm tôm nhập khẩu.
Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản (Nafiqaved), cuối tháng này Ôxtrâylia sẽ tăng cường kiểm dịch đối với tôm và sản phẩm tôm nhập khẩu.
Trước thông tin này, Nafiqaved đã triệu tập một cuộc họp nhằm thống nhất các biện pháp đáp ứng quy định mới của Ôxtrâylia về kiểm dịch đối với tôm và sản phẩm tôm vào ngày hôm qua 10/9.
Cuộc họp đã thống nhất trước mắt sẽ nghiên cứu, đánh giá khả năng nâng cấp vùng áp dụng GMP/GAP thành vùng sạch bệnh: WSSV, IHHNV, YHV, TSV tại Việt Nam; Làm việc với cơ quan sinh học Ôxtrâylia về đánh giá công nhận vùng sạch bệnh về xét nghiệm bệnh tại Việt Nam thay vì xét nghiệm lô hàng đến Ôxtrâylia (ký thỏa thuận công nhận năng lực xét nghiệm); Tăng cường nguồn lực (thiết bị, con người) trong phòng chống dịch và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu về kiểm soát dịch bệnh.
Theo qui định tạm thời về việc tăng cường kiểm dịch tôm và sản phẩm tôm nhập khẩu, nhà nhập khẩu phải được Cơ quan kiểm dịch động thực vật Ôxtrâylia (AQIS) cấp phép nhập khẩu đối với tôm và các sản phẩm tôm nguyên liệu. Đơn xin phép nhập khẩu bao gồm: Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu; Một bản mô tả về hàng hóa được nhập. Đơn này sẽ được Giám đốc AQIS đánh giá về các thông tin nêu trên cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan. Ngoài ra, tôm và các sản phẩm tôm chín không cần giấy phép nhập khẩu nhưng phải đạt điều kiện đã được ghi rõ trong Công bố kiểm dịch (Quarantine Proclamation) năm 1998.
Quy định mới còn nêu rõ tôm chưa nấu chín (Uncooked prawns) nhập khẩu phải có nguồn gốc từ quốc gia hoặc vùng được Ôxtrâylia xác nhận là sạch bệnh đối với: WSSV, IHHNV, YHV, TSSV. Bên cạnh đó, cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu phải chứng nhận tôm và sản phẩm tôm phù hợp để làm thực phẩm (Fit for human consumption); Được chế biến, kiểm tra, phân loại ở nơi được chấp thuận và chịu sự kiểm soát của Cơ quan thẩm quyền; Không có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm.
Đối với tôm chưa được nấu chín không được chế biến sâu. Cơ quan thẩm quyền phải chứng nhận: Mỗi kiện hàng đều đã được dán nhãn: “Chỉ sử dụng cho người tiêu dùng - không sử dụng làm mồi câu hoặc làm thức ăn cho động vật thủy sản”.
Tôm chưa được nấu chín chế biến mức độ cao sẽ được AQIS kiểm tra ngẫu nhiên nhằm đảm bảo hàng hóa phù hợp với giấy phép nhập khẩu và chứng nhận kiểm dịch.
Đối với tôm đã được nấu chín (Cooked prawns), Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu phải chứng nhận rằng tôm và sản phẩm tôm phù hợp làm thực phẩm (Fit for human consumption); Được nấu chín tại cơ sở được sự chấp thuận và kiểm soát của cơ quan thẩm quyền, nhiệt độ và thời gian nấu chín đủ để tất cả các protêin bị ngưng kết lại và không còn phần thịt tươi.
Cụ thể: Tôm loại nhỏ (66-88 con/kg) phải được nấu ít nhất trong 2 phút ở nhiệt độ tâm đạt 75oC hoặc tương đương về thời gian, nhiệt độ; Tôm loại trung bình (44-66 con/kg) phải được nấu ít nhất trong 2 phút 15 giây ở nhiệt độ tâm đạt 75oC hoặc tương đương về thời gian, nhiệt độ; Tôm loại lớn (35-44 con/kg) phải được nấu ít nhất trong 3 phút ở nhiệt độ tâm đạt 75oC hoặc tương đương về thời gian, nhiệt độ.


Nguồn: vinanet.
Báo cáo phân tích thị trường