Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá hạt tiêu thế giới tăng do nhu cầu mạnh
14 | 09 | 2007
Giá hạt tiêu kỳ hạn trên thị trường Ấn Độ tăng trong ngày 13/9 do hoạt động mua diễn ra tích cực. Đã có khoảng 30 tấn được bán đi trên thị trường giao ngay, và điều đó đã ảnh hưởng tới thị trường kỳ hạn

Giá hạt tiêu kỳ hạn trên thị trường Ấn Độ tăng trong ngày 13/9 do hoạt động mua diễn ra tích cực. Đã có khoảng 30 tấn được bán đi trên thị trường giao ngay, và điều đó đã ảnh hưởng tới thị trường kỳ hạn.

Hạt tiêu của Ấn Độ giá tăng tới 3.500-3.550 USD/tấn, một phần cũng bởi Rupi tăng giá so với USD. Việt nam đã giảm giá hạt tiêu 500 GL xuống 3.000 USD/tấn, FOB, và 550 GL xuống 3.150 USD/tấn, FOB, Hạt tiêu trắng của Việt nam hiện có giá 4.800 USD/tấn, FOB. Giá hạt tiêu Braxin và Indonexia tiếp tục vững. Hạt tiêu Asta của Braxin giá 3.400 USD/tấn, FOB, trong khi hạt tiêu Asta của Indonexia giá 3.575 USD/tấn.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường