Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thái Lan: Xuất khẩu gạo tăng cả khối lượng và giá trị
17 | 10 | 2007
Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Thương mại Thái Lan, Apiradi Tantraporn cho biết, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm tới sẽ tăng cả về khối lượng và giá trị.

Theo dự báo về thị trường gạo thế giới của Viện nghiên cứu Lúa Quốc tế, dự trữ gạo năm 2008 sẽ giảm từ 77,5 triệu tấn xuống chỉ còn 71 triệu tấn, trong khi sản lượng sẽ tăng nhẹ lên 418,5 triệu tấn so với 418,2 triệu tấn trong năm nay. Tuy nhiên, tiêu thụ gạo sẽ tăng từ 418,4 triệu tấn năm 2007 lên 424,7 triệu tấn.

Ứơc xuất khẩu gạo Thái Lan năm nay sẽ đạt 8 triệu tấn.

Thiên tai là tác nhân lớn nhất làm giảm sản lượng của các nhà xuất khẩu gạo lớn như Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và Philippin.

Bộ Thương mại cho biết, các nhà xuất khẩu đã thắng thầu 758.954 tấn gạo trong cuộc đấu thầu bán 820.615 tấn gạo của Chính phủ vào tuần trước, và sẽ mang lại 8,85 tỉ bạt.Nguồn: .trade
Báo cáo phân tích thị trường