Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo Thái Lan có triển vọng khả quan trong năm tới.
16 | 10 | 2007
Xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2008 có triển vọng rất khả quan bởi nguồn cung gạo thế giới giảm và nhu cầu tăng. Đó sẽ là cơ hội để Thái Lan tăng cả khối lượng và trị giá xuất khẩu gạo.
Theo Viện Nghiên cứu Gạo Quốc tế, dự trữ gạo thế giới sẽ giảm xuống 71 triệu tấn vào năm tới, so với 77,5 triệu tấn năm nay, trong khi sản lượng sẽ đạt 418,5 triệu tấn, so với 418 triệu tấn năm nay. Tuy nhiên, tiêu thụ gạo sẽ tăng tới 424,7 triệu tấn, so với 418,4 triệu tấn năm nay.
Giá xuất khẩu gạo của Thái Lan ước đạt 8 triệu tấn trong năm 2007. Thiên tai là nguyên nhân lớn nhất làm giảm sản lượng của những nước xuất khẩu lớn, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và Philippine.
Trong cuộc bán đấu giá gạo mới nhất của Bộ Thương mại, các nhà xuất khẩu thắng thầu mua 758.954 tấn trong tổng số 820.615 tấn gạo bán đấu giá tuần qua, với trị giá 8,85 tỷ Baht.


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường