Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường hạt tiêu thế giới ngày 12/12
14 | 12 | 2007
Giá hạt tiêu kỳ hạn trên thị trường thế giới dao động trong ngày 12/12/08 sau khi giảm mạnh trong ngày hôm trước, bởi báo cáo mới nhất cho thấy triển vọng sản lượng hạt tiêu Việt Nam năm nay rất khả quan, và nguồn cung ở Indonexia cũng đang dồi dào.
Hạt tiêu đen Ấn Độ giá 3.500 USD/tấn (c&f). Hạt tiêu V Asta của Việt Nam có giá 3.530 USD/tấn (f.o.b.), trong khi hạt tiêu FAQ 500 GL của Việt Nam giá chào bán 3.030 USD/tấn, còn 550 GL giá 3.210 USD/tấn (f.o.b.). Braxin đang chào giá hạt tiêu B Asta ở mức 3.150 USD/tấn (f.o.b.) Belem, hạt tiêu B1 và B2 giá 3.075 và 3.000 USD/tấn (f.o.b.) Belem. Indonesia chào giá hạt tiêu LAsta 3.275-3.300 USD/tấn (f.o.b.).
Ấn Độ tiếp tục hạn chế khối lượng hạt tiêu nhập khẩu. Ngày 10/11, các nhà nhập khẩu Ấn Độ, chủ yếu đến từ ngành rang xay, thông báo đã mua 3000 tấn hạt tiêu Asta của Braxin với giá 3.300-3.350 USD/tấn (c&f) và 1.000 tấn hạt tiêu đen của Braxin với giá 3.050 USD/tấn (f.o.b.). Cộng thêm cước phí vận tải thì giá sẽ vào khoảng 3.300 USD/tấn, thấp hơn so với mức giá hạt tiêu cùng loại của Ấn Độ khi đó, khoảng 3.550-3.600 USD/tấn (c&f). Ngày 12/12, các nhà nhập khẩu Ấn Độ tiếp tục ký hợp đồng mua 3.000 tấn hạt tiêu L Asta của Indonexia với giá 3.200 USD/tấn (c&f). Hạt tiêu cùng loại đó của Ấn Độ có giá 3.500 USD/tấn (c&f), giảm so với mấy ngày hôm trước, song vẫn cao hơn so với tất cả các xuất xứ khác.
Giá hạt tiêu đen:
Loại/xuất xứ
Giá 12/12
Ấn Độ, Asta
3.500 USD/tấn (c&f)
Việt Nam, V Asta
3.530 USD/tấn (f.o.b.)
FAQ 500 GL
3.030 USD/tấn (f.o.b.)
550 GL
3.210 USD/tấn (f.o.b.)
Braxin, B Asta
3.150 USD/tấn (f.o.b.)
B1
3.075USD/tấn (f.o.b.)
B2
3.000 USD/tấn (f.o.b.)
Indonesia, LAsta
3.275-3.300 USD/tấn (f.o.b)


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ