Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xí nghiệp Chế biến Lương thực Thực phẩm COLUSA
17 | 12 | 2007
Địa chỉ 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh Tỉnh/T.Phố Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại +84 (8) 8960013 Fax +84 (8) 8960013 E-mail colusa@hcm.vnn.vn Website

Lĩnh vực HĐ

Sản xuấn, kinh doanh, chế biến các mặt hàng thực phẩm.Báo cáo phân tích thị trường