Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty Công nghiệp Thủy Sản (SEAMECO)
21 | 12 | 2007
Địa chỉ 30 Hàm Nghi, Q1, T.Hồ Chí Minh Tỉnh/T.Phố Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại +84 (8) 8223142 Fax +84 (8) 8223142 E-mail seameco-ckts@hcm.vnn.vn Website http://www.seameco.com.vn

Lĩnh vực HĐ

Công nghiệp thủy sảnBáo cáo phân tích thị trường