Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau đầu tư tại Mỹ
20 | 01 | 2008
Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau (tỉnh Cà Mau) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tại Mỹ với tổng giá trị đầu tư 900.000 USD.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty này là nhập khẩu và phân phối các mặt hàng thủy sản.

Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau là doanh nghiệp được thành lập từ việc cổ phần hóa Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Minh Hải (SEARIMEXCO) và là một trong những công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả ở Cà Mau.

Công ty là doanh nghiệp thứ 2 của tỉnh Cà Mau được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra tại thị trường Mỹ.

Trước đó, Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú được Bộ điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài theo hình thức thành lập công ty 100% vốn Việt Nam tại Mỹ với nguồn vốn 20 triệu USD.
Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường