Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính phủ ra ’hạn mức’ xuất khẩu gạo năm 2008
25 | 02 | 2008
Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc xuất khẩu gạo năm 2008. Theo đó, lượng lúa, gạo xuất khẩu trong năm 2008 được điều hành ở mức dự kiến khoảng từ 4 triệu đến 4,5 triệu tấn quy gạo các loại.

Được biết, đây không phải là mức “đóng khung” vì sẽ được xem xét, điều chỉnh vào đầu quý III năm 2008 trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả các mùa vụ sản xuất chính trong năm 2008.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý tiến độ giao hàng phải được điều hành phù hợp với nguồn hàng, bảo đảm ổn định giá lương thực trong nước và an ninh lương thực quốc gia; tập trung giao dịch, ký hợp đồng hoặc đấu thầu bán gạo có hiệu quả đối với các thị trường truyền thống có khối lượng giao dịch lớn; phát triển thị trường mới trên cơ sở các hợp đồng thương mại có hiệu quả.

Việc thực hiện giao hàng theo các hợp đồng ở các thị trường truyền thống được tập trung giao dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hợp đồng có sự thỏa thuận của Chính phủ ta với Chính phủ các nước do Hiệp hội Lương thực Việt Nam bàn với các thành viên Hiệp hội để thỏa thuận, cam kết thực hiện và có chế tài bảo đảm.

Trên cơ sở mức gạo dự kiến xuất khẩu trong năm 2008, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động cân đối bảo đảm nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầy vay mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ của các vụ sản xuất trong năm.

Ngoài ra, Bộ Công Thương còn phải hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản để Hiệp hội Lương thực Việt Nam có quy chế điều phối cụ thể tiến độ giao hàng. Những vấn đề vướng mắc phát sinh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam báo cáo kịp thời Bộ Công Thương và Tổ điều hành xuất khẩu gạo liên Bộ để xử lý cụ thể; những vấn đề vượt thẩm quyền các cơ quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường