Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thịt lợn rớt giá, nông dân lỗ nặng
26 | 08 | 2007
Nhiều hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn ở Đồng Nai có thể phá sản và trở thành con nợ chồng chất khi giá lợn thịt tiếp tục ở mức quá thấp như hiện nay. Nếu như thời điểm cuối năm 2005 và đầu năm 2006 giá lợn hơi ở tỉnh mức phổ biến là 20.000- 21.000 đồng/kg thì hiện tại chỉ còn 13.000- 14.000 đồng/kg

Nhiều hộ chăn nuôi lợn quy mô lớn ở Đồng Nai có thể phá sản và trở thành con nợ chồng chất khi giá lợn thịt tiếp tục ở mức quá thấp như hiện nay. Nếu như thời điểm cuối năm 2005 và đầu năm 2006 giá lợn hơi ở tỉnh mức phổ biến là 20.000- 21.000 đồng/kg thì hiện tại chỉ còn 13.000- 14.000 đồng/kg. Như vậy, với giá bán này trừ đi các khoản chi phí đầu tư, người dân nuôi lợn đang lỗ khoảng 3.000 đồng/kg hơi. Do người dân không định hình được trước diễn biến phức tạp về giá cả, nhu cầu của thị trường; lợi dụng thông tin hư thực về dịch bệnh gia súc, gia cầm các tiểu thương thường tìm mọi thủ đoạn ép giá người nuôi. Một số địa phương như xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất thành phố Biên Hòa có hàng ngàn hộ nuôi lợn thịt, chủ yếu số lượng nuôi trên dưới 100 con/hộ/năm. Anh Nguyễn Kim Tuyến, khu phố 2, phường Long Bình, thành Phố Biên Hòa cho biết: anh vừa bán gần 40 con lợn thịt và lỗ hơn chục triệu đồng.

http://www.hoinongdan.org.vnBáo cáo phân tích thị trường