Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Philippines là thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của Việt Nam trong tháng 2/2008
25 | 03 | 2008
Xuất khẩu gạo tháng 2 đạt mức tăng trưởng cao do nhu cầu trên thế giới tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn hẹp; các doanh nghiệp trong nước và các đối tác đang gấp rút hoàn thành các hợp đồng đã ký trước tháng 3.
Theo thống kê tháng 2 cả nước đã xuất 275.400 tấn gạo, kim ngạch 139,01 triệu USD, tăng 146,97% về lượng và tăng 168,13% về kim ngạch so tháng 1, đồng thời cũng tăng tới 68,64% về lượng và 120,77% về kim ngạch so cùng kỳ.
Giá xuất khẩu trung bình tháng 2 đứng ở mức cao 504,77USD/tấn, tăng 119,18USd/tấn so cùng kỳ và tăng 39,84USD/tấn so tháng 1. dự báo thời gian tới giá vẫn ở mức cao, do nguồn cung khan hiếm.
Trong tháng 2 gạo 25% tấm vẫn là chủng loại xuất khẩu chủ yếu, với 143.130 tấn, kim ngạch 61,6 triệu USD, tăng 80,35% về lượng và 75,06% về kim ngạch so tháng 1. Chủng loại gạo này được xuất sang 2 thị trường là Philippines và Ả rập Xê út; trong đó xuất sang Philippines chiếm 99% tổng kim ngạch xuất khẩu chủng loại này. Tiếp theo là gạo 5%tấm, 15% tấm và 10% tấm cũng là những chủng loại được xuất nhiều trong tháng 2.
Thị trường xuất khẩu: tháng 2 xuất sang 40 thị trường, Philipinnes đứng đầu về kim ngạch, nhưng xuất sang Pháp lại được giá nhất đạt 983,18USD/tấn, cao hơn 521,84USD/tấn so với giá trung bình xuất sangPhilippines. Bên cạnh đó, Nauy, Nam Phi, Malaysia, Ucraina cũng là những thị trường xuất khẩu được giá trong tháng 2/2008 với giá xuất trung bình lần lượt đạt 835,94USD/tấn; 761,32USD/tấn; 750,99USD/tấn và 748,85USD/tấn.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường