Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Inđônêxia khó khăn trong việc chấn hưng ngành sản xuất đường
20 | 04 | 2008
Tổng thư ký Hiệp hội các chuyên gia ngành đường Inđônêxia (Ikagi), Adig Suwandi, cảnh báo rằng kế hoạch chấn hưng ngành sản xuất đường của Chính phủ Inđônêxia có khả năng thất bại nếu không cải tiến công tác điều phối giữa các cơ quan nhập khẩu đường.

Ông Suwandi phàn nàn rằng trong khi Chính phủ Inđônêxia đề ra chương trình nâng cấp các nhà máy chế biến đường để có thể tự túc đường, Bộ Công nghiệp mới đưa ra kiến nghị về việc nhập đường thô và đường tinh, thì Bộ Thương mại đã cho phép nhập khẩu các loại đường này. Ông nêu rõ rằng việc các bộ đưa ra kiến nghị và cho phép nhập khẩu chỉ dựa trên khả năng sản xuất theo thiết kế của các nhà máy mà không dựa trên nhu cầu tiêu dùng trong nước, thì sẽ dẫn đến tình trạng thừa cung.
Năm 2007, Inđônêxia đã nhập 1,44 triệu tấn đường thô, trong khi nhu cầu trong nước chỉ cần 900.000 tấn. Theo số liệu của Ikagi, năm 2008, Inđônêxia có kế hoạch nhập khẩu 1,8 triệu tấn đường thô và 600.000 tấn đường tinh, trong khi sản lượng của 58 nhà máy đường trong nước có thể đạt 2,7 triệu tấn, tăng so với 2,44 triệu tấn của năm ngoái. Như vậy, giá đường trong nước của Inđônêxia sẽ phải chịu áp lực lớn nếu không có sự thay đổi trong kế hoạch nhập khẩu. Ngay từ đầu năm nay, Ikagi đã đưa ra dự báo rằng Inđônêxia có thể tự túc đường vì nhu cầu trong nước chỉ ở mức 2,6 triệu tấn.
 Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường