Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường cao su thế giới ngày 11/6: giá gần cao nhất của 28 năm
13 | 06 | 2008
Giá cao su thiên nhiên kỳ hạn trên thị trường Chicago ngày 11/6 tăng tới mức cao nhất kể từ tháng 3/1980 do giá dầu tăng đẩy giá cao su tổng hợp - sản phẩm có thể thay thế cao su thiên nhiên – tăng lên, và triển vọng đồng Yên giảm giá đẩy tăng nhu cầu những hợp đồng tính bằng đồng Yên.
Tính từ đầu năm tới nay, giá cao su thiên nhiên đã tăng 14%, do giá dầu tăng 41%, bởi các nhà đầu cơ rót tiền vào thị trường hàng hoá trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Giá nguyên nguyên liệu tăng làm giảm lợi nhuận của các hãng sản xuất lốp xe.
Giá cao su kỳ hạn tháng 11 trên thị trường Tokyo tăng tới 3%, lên 354 yen/kg (3.303 USD/tấn).
Giá cao su xuất khẩu ở châu Á:
Loại
Kỳ hạn
Đơn vị
Giá chào
+/-
RSS3 Thái lan
Giao tháng 8/08
USD/kg
3,30
+0,05
SMR20 Malaysia
Giao tháng 8/08
USD/kg
3,18
0
SIR 20 Indonesia
Giao tháng 8/08
USD/lb
1,45
0
Tokyo, giá tham khảo
Giao tháng 11/08
Yên/kg
343,7
+7,2Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường