Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường cao su Việt Nam
11 | 06 | 2008
Tính đến năm 2007, cao su Việt Nam xuất khẩu đến hơn 40 nước trên thế giới với doanh thu đứng thứ tư và sản lượng đứng thứ năm chỉ sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ.
- Từ năm 2002 đến năm 2007, sản lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam tăng 173%, tương đương 700.000 tấn, doanh thu tăng gần 600%, đạt 1,35% tỉ USD so với 230 triệu USD năm 2002. Dự đoán sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới sẽ tăng 4% và doanh thu xuất khẩu tăng 12,4% so với năm 2007.

- Trong tháng 4/2008, Việt Nam đã xuất khẩu 194 tấn cao su các loại sang thị trường Ucraina, đạt trị giá 535.995 USD. TÍnh chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.749.172 USD, với lượng xuất 674 tấn.

- Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là Trung Quốc, chiếm 60% tổng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, do thuế xuất khẩu mặt hàng này từ Việt Nam vào Trung Quốc tương đối cao nên xuất khẩu cao su qua các kênh chính thức còn rất hạn chế.

- Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 75.237 tấn cao su các loại sang thị trường Trung Quốc, đạt trị giá 180.371.069 USD.

- Theo số liệu thống kê, trong tháng 4/2008, Việt Nam đã nhập khẩu 55 tấn cao su các loại từ thị trường Bỉ, đạt trị giá 179.728 USD. Tính chung 4 tháng đầu năm, nhập khẩu 272 tấn cao su, với trị giá 724.273 USD.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường