Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bến Tre: 125,5 tỷ đồng phát triển cây bưởi da xanh
25 | 06 | 2007
Từ nay đến năm 2010, tỉnh Bến Tre sẽ đầu tư 125,5 tỷ đồng phát triển diện tích bưởi da xanh, một loại trái cây đặc sản của Việt Nam, lên khoảng 4.000ha. Nông dân trồng bưởi da xanh được chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản theo hướng sản xuất trái chất lượng, an toàn phù hợp tiêu chuẩn GAP của châu Âu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
Từ nay đến năm 2010, tỉnh Bến Tre sẽ đầu tư 125,5 tỷ đồng phát triển diện tích bưởi da xanh, một loại trái cây đặc sản của Việt Nam, lên khoảng 4.000ha. Nông dân trồng bưởi da xanh được chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản theo hướng sản xuất trái chất lượng, an toàn phù hợp tiêu chuẩn GAP của châu Âu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Bến Tre sẽ thành lập trang web, xây dựng hệ thống mã vạch, chỉ dẫn địa lý cho bưởi da xanh, ứng dụng công nghệ phân tích địa lý trong quản lý canh tác, dịch bệnh. Bưởi da xanh được trồng nhiều nhất ở Bến Tre, hiện được thị trường rất ưa chuộng nhờ vị ngon đặc trưng, giá bán thường cao hơn nhiều so với các loại bưởi đặc sản khác.

 http://www.vnanet.vnBáo cáo phân tích thị trường