Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bến Tre: Bảo hiểm giá mía 300.000 đồng/tấn
25 | 06 | 2007
Niên vụ mía 2006-2007, lần đầu tiên nông dân trồng mía được Công ty Mía đường Bến Tre bảo hiểm giá mía tại nhà máy là 300.000 đồng/tấn. Với mức giá này, nông dân sẽ được đảm bảo mức lợi nhuận cao hơn trồng lúa ít nhất 30%. Ngoài ra công ty còn thực hiện chính sách khuyến khích nông dân trồng mía giống mới, năng suất cao.
Niên vụ mía 2006-2007, lần đầu tiên nông dân trồng mía được Công ty Mía đường Bến Tre bảo hiểm giá mía tại nhà máy là 300.000 đồng/tấn. Với mức giá này, nông dân sẽ được đảm bảo mức lợi nhuận cao hơn trồng lúa ít nhất 30%. Ngoài ra công ty còn thực hiện chính sách khuyến khích nông dân trồng mía giống mới, năng suất cao. Vào đầu vụ thu hoạch, mía đạt 8,5 chữ đường, giữa vụ 9,5 chữ đường và cuối vụ 10 chữ đường, nông dân được hỗ trợ thêm 10.000 đồng/tấn. Để ổn định nguồn nguyên liệu cho nhà máy hoạt động, tỉnh Bến Tre thực hiện dự án trồng mới 5.000ha mía đến năm 2008. Nông dân tham gia dự án sẽ được công ty mía đường đầu tư (8 triệu đồng/ha) tiền mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu. Khi thu hoạch, mỗi ha mía, nông dân bán cho công ty ít nhất 70 tấn theo giá thị trường và được hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng.

http://www.sggp.org.vnBáo cáo phân tích thị trường