Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc tăng cường quản lý ngoại hối
15 | 08 | 2008
Theo Xinhua ngày 11/8, Trung Quốc vừa công bố các quy định sửa đổi về việc quản lý ngoại hối ở thị trường trong nước, theo đó, chính phủ sẽ phạt nặng các hoạt động chuyển và hoán đổi tiền tệ.

Đây là biện pháp đối phó trước sự gia tăng nhanh dự trữ ngoại tệ, cũng như các luồng vốn nóng đổ vào ngày một gia tăng. Theo các quy định mới, những hoạt động chuyển ngoại tệ trái phép ra hoặc vào Trung Quốc có thể sẽ phải phạt tới 30% giá trị số tiền này.

Các cơ quan liên quan của chính phủ sẽ phải đơn giản hóa thủ tục kiểm tra hành chính và cấp phép đối với việc quản lý ngoại hối đầu tư trực tiếp nước ngoài; được quyền xử lý vi phạm đối với các luồng ngoại hối bất hợp pháp, thanh toán bất hợp pháp bằng ngoại hối và các hoạt động không phù hợp khác.

Đồng Nhân dân tệ sẽ phải được giao dịch giữa các ngân hàng hoạt động theo giấy phép của chính phủ.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nâng hạn ngạch cho vay dành cho các ngân hàng quốc gia thêm 5% và hạn ngạch cho vay mới dành cho các ngân hàng thương mại tăng thêm 10%.

Đồng thời, các ngân hàng nước ngoài hợp nhất tại Trung Quốc được phép xin hạn ngạch vay vốn cao hơn, nhưng quy mô của đợt tăng vốn vẫn chưa được thông qua.Nguồn: Thời báo kinh tế Việt nam
Báo cáo phân tích thị trường