Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sẽ có đủ đường cho thị trường
20 | 08 | 2008
Mặc dù diện tích mía trong nước đang suy giảm mạnh nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cam kết niên vụ 2008-2009, sản lượng đường trong nước sản xuất đủ nhu cầu thị trường.
Niên vụ mía 2008-2009 bắt đầu vào tháng 10 sắp tới, dự kiến diện tích mía cả nước khoảng 290.000 héc ta, giảm so với vụ trước hơn 16.600 héc ta. Diện tích mía vùng nguyên liệu tập trung của các nhà máy là 218.702 héc ta, giảm so với vụ trước 8.200 héc ta.

Với năng suất ước tính 5,7 tấn/héc ta, sản lượng mía cả nước đạt trên 16,5 triệu tấn, sản xuất được 1,25 triệu tấn đường; ngoài ra còn có lượng đường nhập khẩu theo cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Do vậy, bộ này nhận định, sản lượng đường vụ tới đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ trong nước, trong khi đường là một trong các mặt hàng thiết yếu phải quản lý giá của Chính phủ.

Niên vụ 2007-2008 kết thúc vào tháng 7 vừa qua, cả nước sản xuất được 1.249 triệu tấn đường, cùng với 58.000 tấn đường nhập khẩu theo thỏa thuận khi gia nhập WTO, tổng lượng đường đáp ứng gần đủ nhu cầu tiêu dùng đường trong nước.

Hiện cả nước có 40 nhà máy đường, trong đó có năm công ty có vốn đầu tư nước ngoài, 31 công ty cổ phần từ doanh nghiệp nhà nước và bốn công ty khác đang trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động.

Theo báo cáo của các công ty mía đường, doanh thu năm 2007 đạt 10.346 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ đường là 8.595 tỉ đồng.

Kế hoạch năm 2008 của các nhà máy đường đặt ra tổng doanh thu đạt gần 11.000 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ đường 9.200 tỉ đồng.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường