Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường xuất khẩu chè 7 tháng năm 2008
30 | 08 | 2008
Theo số liệu thông kê, trong tháng 7/2008, cả nước ta đã xuất khẩu được 12,1 nghìn tấn chè các loại với kim ngạch đạt 17,8 triệu USD, giảm 73,62% về lượng và 78,93% về kim ngạch so với tháng trước; đồng thời cũng giảm 58,02% về lượng và 76,92% về trị giá so với tháng 7/2007. Như vậy, tính chung 7 tháng đầu năm, lượng chè xuất khẩu đạt 277,2 nghìn tấn, với kim ngạch 145,1 triệu USD, tăng 52,00% về lượng và 18,43% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá chè xuất khẩu trung bình của nước ta trong tháng 7/2008 so với cùng kỳ năm 2007 lại có xu hướng giảm, sau đợt tăng giá chè xuất khẩu trung bình trong tháng 6/2008. Giá xuất khẩu trung bình tháng 7 chỉ đạt 1.468 USD/tấn, giảm 20,13% so với tháng trước và giảm 45,02% so với tháng 7/07.

Về chủng loại: Trong tháng 7/2008, chè đen tiếp tục là chủng loại được xuất khẩu nhìêu nhất, đạt 3,6 nghìn tấn, với kim ngạch hơn 11 triệu USD, tăng 19,63% về lượng và 34,40% về kim ngach so với tháng 6/2008. Đơn giá xuất khẩu trung bình chè đen trong tháng là 1.428 USD/tấn. Thị trường nhập khẩu chủ yếu loại chè này trong tháng là Arập Xê út, Đài Loan, Hà Lan, Ai Cập, Anh...Tính chung 7 tháng đầu năm, nước ta đã xuất 63,4 nghìn tấn chè đen, đạt kim ngạch 44,4 triệu USD, mặc dù giảm 31,54% về lượng song lại tăng 17,09% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2007.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu chè xanh trong tháng 7/2008 đạt 2,6 nghìn tấn với kim ngạch 5,4 triệu USD, giảm 93,06% về lượng và 92,81% về kim ngạch so với tháng trước; giảm 36,36% về lượng và 92,26% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Đơn giá xuất khẩu trung bình loại chè này trong tháng đạt 1.447 USD/tấn. Thị trường nhập khẩu chủ yếu loại chè này trong tháng 7/08 là Pakistan, Đài Loan, Mỹ, Nga, Nhật Bản...Như vậy, chè xanh đã đạt kim ngạch cao nhất trong 7 tháng đầu năm, với 172,8 nghìn tấn, trị giá 94,5 triệu USD, tăng 216,62% về lượng và 13,97% về trị giá so với cùng kỳ.
Ngoài ra, 7 tháng đầu năm 2008, kim ngạch xuất khẩu các loại chè khác như chè lên men, chè ôlong cũng là những loại chè có sự tăng trưởng mạnh. Ngược lại chè nhài, chè khô, chè vàng...lại có kim ngạch giảm mạnh.

Về thị trường xuất khẩu: Thị trường xuất khẩu chè lớn nhất trong tháng 7/2008 là Đài Loan, đạt 2,4 nghìn tấn với trị giá gần 2,9 triệu USD, tăng 42,80% về lượng và 29,12% về trị giá so với tháng trước; tăng 22,19% về lượng và 52,00% về trị giá so với tháng 7/2007. Như vậy, Đài Loan đã trở thành thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của nước ta với lượng chè xuất khẩu vào thị trường này 7 tháng đầu năm nay đạt 10,7 nghìn tấn với trị giá 12,7 triệu USD, tuy giảm 7,23% về lượng song lạităng 23,48% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

So với tháng 7/2007, trong tháng 7 năm nay, thị trường có mức tăng mạnh nhất là Ấn Độ đạt 507 tấn với trị giá 636,5 nghìn USD. Ngược lại, thị trường có mức giảm lớn nhất là Trung Quốc, đạt 532 tấn với trị giá hơn 650 nghìn USD, giảm 69,65% về lượng và giảm 65,78% về trị giá.

7 tháng đầu năm, Arập Xê út là thị trường có mức tăng mạnh nhất, đạt hơn 1 nghìn tấn chè các loại với trị giá 2,2 triệu USD, tăng 391,43% về lượng và tăng 541,53% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2007.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường