Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 8 tháng đầu năm tăng nhẹ
14 | 10 | 2008
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2008 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đạt 551,8 triệu USD, mặc dù giảm nhẹ 9,52% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại tăng 15,91% so với tháng trước.
Nhìn chung, 8 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của cả nước đã đạt 3,1 tỉ USD, tăng 17,49% so với 8 tháng đầu năm 2007.

Về thị trường xuất khẩu: Thị trường xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất trong tháng 8/2008 chủ yếu là các thị trường thuộc khu vực EU, thị trường Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Ucraina… Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong tháng 8 tới các thị trường đều tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2007. Cụ thể, xuất khẩu thuỷ sản sang khu vực thị trường EU đạt 119,5 triệu USD, tăng 13,17% so với tháng 7/2008 và tăng 41,48% so với cùng kỳ năm 2007. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng sang thị trường này đạt 729,9 triệu USD, tăng mạnh 24,4% so với 8 tháng đầu năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới hầu hết các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: xuất khẩu tới thị trường Đức tăng 31,91%, tới Italia tăng 41,4%, Tây Ban Nha tăng 25,34%, Hà Lan tăng 6,14%, Bỉ tăng 22,59%, Pháp tăng 47,6%, Anh tăng 42,16%, Bồ Đào Nha tăng 78,3%; Đan Mạch tăng 18,58%, Litva tăng 41,58%, Thuỵ Điển tăng 20,68%, Hy Lạp tăng 19,79%… Duy chỉ có xuất khẩu tới một số ít thị trường giảm như: Ba Lan (giảm 28,58%); Áo (giảm 17,91%), Slovenhia (giảm 51,28%), Extônia (giảm 24,89%), Ailen (giảm 23,25%).

Trong tháng 8/2008, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản đứng ở vị trí thứ hai, đạt 80,1 triệu USD, tuy giảm 11,19% so với tháng 7/2008 nhưng lại tăng 5,68% so với cùng kỳ năm 2007, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng tại thị trường này đạt 539,3 triệu USD, tăng 20,28% so với 8 tháng đầu năm 2007.

Bên cạnh đó, trong tháng 8/2008, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của nước ta tới thị trường Mỹ đạt 88,6 triệu USD, tăng 16,61% so với tháng trước và tăng 12,39% so với tháng 8/2007, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng sang thị trường này đạt 431,1 triệu USD, tuy vậy vẫn giảm nhẹ 7,93% so với 8 tháng đầu năm 2007. Xuất khẩu thuỷ sản tới thị trường Hàn Quốc cũng có sự tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới thị trường này trong tháng 8/2008 đạt 34,9 triệu USD, tăng 1,63% so với tháng 7/2008 và tăng 55,64% so với cùng năm 2007. Tám tháng đầu năm 2008, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới thị trường Hàn Quốc tăng 35,57% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 212,1 triệu USD.

Ngoài ra, trong tháng 8/2008, xuất khẩu thuỷ sản tới một số thị trường lại có sự giảm sút. Kim ngạch xuất khẩu tới thị trường Ôxtrâylia trong tháng 8/2008 chỉ đạt 9,8 triệu USD, giảm 38,49% so với tháng trước và giảm 58,76% so với tháng 8/2007, xuất sang thị trường Hồng Kông đạt 6,6 triệu USD, giảm 1,13% so với tháng 7/2008 và giảm 10,04% so với tháng 8/2007…

Về cơ cấu chủng loại xuất khẩu trong tháng: Trong tháng 8/2008, mặt hàng tôm đông lạnh vẫn là mặt hàng có lượng xuất khẩu đứng đầu và có kim ngạch cao nhất cả nước, đạt 255,9 triệu USD, tăng 48,5% so với tháng trước và tăng 44,24% so với cùng kỳ năm 2007. Tính chung 8 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu chủng loại này sang các thị trường đạt hơn 1 triệu USD, tăng 13,51% so với 8 tháng đầu năm 2007. Bên cạnh đó, cá đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu đứng thứ 2 với kim ngạch 232,2 triệu USD, tuy giảm 1,88% so với tháng 7/2008 và giảm 38,97% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này trong 8 tháng đầu năm 2008 vẫn đạt ở mức cao, với 1,5 triệu USD, tăng 14,64% so với 8 tháng năm 2007.

Ngoài ra, trong tháng 8/2008, các mặt hàng như mực, bạch tuộc, cua, ghẹ và nghêu đông lạnh….cũng là những mặt hàng được xuất khẩu với số lượng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2007. Cụ thể, mực tăng 25,92%, bạch tuộc tăng 47,44%, cua tăng 52,9%, ghẹ tăng 58,75%…Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường