Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường xuất khẩu thuỷ sản 2 tháng đầu năm 2008
31 | 03 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2008 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam đạt 196,8 triệu USD, giảm 35% so với tháng 1/08 nhưng tăng 18% so với tháng 2/07. theo quy luật hàng năm, thường tháng 2 bao giờ kim ngạch cũng thấp so với các tháng khác trong năm. Thị trường xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất trong tháng này là EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Canada, Úc, Hồng Kông. Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong tháng 2 tới các thị trường đều giảm so với tháng 1/2008 nhưng đều tăng so với cùng kỳ năm 2007.

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới châu Âu tăng 26%.

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới EU trong tháng 2/08 đạt gần 49 triệu USD, giảm 40% so với tháng 1/08 nhưng chỉ tăng 7% so với tháng 2/07. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đạt 130,8 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2007.

Do có dịp nghỉ Tết Nguyên đán, trong tháng 2/08, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới hầu hết các thị trường đều giảm so với tháng 1/08, cụ thể: xuất khẩu tới thị trường Đức giảm 54%, tới Italia giảm 47%, Tây Ban Nha giảm 12%, Hà Lan giảm 47%, Bỉ giảm 14%, Ba Lan giảm 58%, Pháp giảm 51%, Anh giảm 28%, Bồ Đào Nha giảm 27%, Đan Mạch giảm 16%, Hy Lạp giảm 43%, Thuỵ Điển giảm 17% và Lítva giảm 71%… Còn so với tháng 2/2007 chỉ có xuất khẩu tới một số ít thị trường giảm như: Đức (giảm 5%), Bỉ (giảm 4%), Ba Lan (giảm 61%), Lítva (giảm 5%), Rumani (giảm 9%).

Mặc dù vậy, so với cùng kỳ 2 tháng năm 2007, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản hai tháng tới các thị trường trong khu vực này đều tăng: thị trường Đức dẫn đầu với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 25 triệu USD (tăng 48%), Italia đạt 19,9 triệu USD (tăng 81%), Hà Lan đạt 15,8 triệu USD (tăng 33%), Bỉ đạt 10,6 triệu USD (tăng 8%), Pháp đạt 8,9 triệu USD (tăng 34%), Anh đạt 7,6 triệu USD (tăng 97%)… duy chỉ có kim ngạch xuất khẩu tới hai thị trường giảm là Tây Ban Nha (giảm 7%) và Ba Lan (giảm 42%).

Xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản vẫn đứng thứ hai

Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản đạt hơn 29 triệu USD, giảm khá mạnh t ới 46% so với tháng 1/2008 nhưng tăng 9% so với tháng 2/07. Đưa tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đạt 83,1 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2007.

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới Hoa Kỳ giảm

Trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của nước ta tới thị trường Hoa Kỳ chỉ đạt 22,3 triệu USD, giảm 51% so với tháng 1/08 và cũng giảm 25% so với tháng 2/07. Làm cho tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đạt 67,9 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2007.

Xuất khẩu thuỷ sản tới thị trường Hàn Quốc cũng giảm sút

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới Hàn Quốc trong tháng 2/2008 đạt 10,9 triệu USD, giảm 54% so với tháng 1/08 và cũng giảm 12% so với tháng 2/07. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới thị trường này hai tháng đầu năm vẫn tăng 9% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 34,8 triệu USD.

Xuất khẩu tới hai thị trường Nga và Canada tăng khá

Kim ngạch xuất khẩu tới thị trường nga trong tháng 2 đạt 14,9 triệu USD, tăng 6% so với tháng 1/08 và tăng tới 55% so với tháng 2/07. Tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới thị trường này trong 2 tháng đạt 28,9 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2007. Đối với thị trường Canada, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2 đạt 6,7 triệu USD, tăng 9% so với tháng 1/08 và tăng 84% so với tháng 2/07. Kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đạt 12,8 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2007.

Xuất khẩu thuỷ sản tới châu Úc và Trung, Nam Mỹ

Kim ngạch xuất khẩu tới Úc trong tháng 2/08 đạt 4,8 triệu USD, giảm 38% so với tháng 1/08 nhưng tăng 17% so với tháng 2/07, kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng cũng giảm 10% so với cùng kỳ năm 2007.

Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tới Mêhicô tháng 2 đạt gần 4 triệu USD, giảm 43% so với tháng 1/08 nhưng lại tăng khá mạnh tới 321% so với tháng 2/07. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đạt 10,9 triệu USD, tăng 198% so với cùng kỳ năm 2007.

Xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới khu vực Tây Á (UAE).

Kim ngạch xuất khẩu tới UAE trong tháng 2 đạt 1,8 triệu USD, giảm 24% so với tháng 1/08 nhưng lại tăng khá tới 60% so với tháng 2/08. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đạt 4,2 triệu USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2007.
 Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường