Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu cá ngừ tươi vào Mỹ tăng nhẹ
24 | 03 | 2008
Theo thống kê của Hải quan Mỹ, tổng lượng nhập khẩu cá ngừ tươi vào Mỹ năm 2007 đạt 25.798 tấn, tăng 22% so năm 2006. Hiện nay cá ngừ tươi đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong công nghiệp chế biến đồ hộp và chế biến món Sushi, trong khi đó sản lượng khai thác trên thế giới đang có xu hướng giảm dần, vì vậy giá tăng mạnh.
Năm 2007 mức giá trung bình nhập khẩu cá ngừ tươi vào Mỹ đạt 7,68USD/kg, tăng 3,8% so năm 2006 và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2008.

Hiện Việt Nam đang là một trong những nước xuất khẩu cá ngừ tươi lớn nhất cho Mỹ, trong đó chủ yếu vẫn là cá ngừ vây vàng tươi và cá ngừ mắt to.

Nhập khẩu cá ngừ vây vàng:

Năm 2007 Mỹ đã nhập 17.985 tấn, tăng nhẹ so năm 2006. Trong đó, Philippines là nước xuất khẩu lớn nhất vào thị trường này, với 3.488 tấn, tăng gần 2% so năm 2006, chiếm 19,3% thị phần nhập khẩu sản phẩm này của Mỹ.

Lượng xuất khẩu của Trinida & Tobago và Panama cũng chiếm thị phần đáng kể, lần lượt là 15% và 9,4%. Trong đó, lượng xuất khẩu của Trinida &Tobago giảm mạnh đạt 2.713 tấn (giảm 32,3%). Ngược lại, lượng xuất của Panama tăng mạnh, tới hơn 2 lần so năm 2006, đạt 1.689 tấn.

Việt Nam cũng từng là nước cung cấp cá ngừ vây vàng tươi lớn nhất cho Mỹ trong năm 2005. Tuy nhiên từ năm 2006 đến nay nhu cầu nhập khẩu cá ngừ vây vàng của thị trường này ngày càng cao, trong khi lượng xuất từ Việt nam tăng không đáng kể, vì vậy thị phần cá ngừ tươi của Việt Nam trên thị trường Mỹ ngày càng thu hẹp. Tới cuối năm 2007 Việt Nam đứng thứ 4 trong số các nước cung cấp cá ngừ vây vàng tươi cho Mỹ, với lượng cung trong năm, 2007 đạt 1.582 tấn, tăng hơn 5% so năm 2006.

Giá nhập khẩu vào Mỹ 2007 đạt 7,64USD/kg, tăng 7,49% so năm 2006. Trong đó, nhập từ Panama tăng mạnh nhất đạt 9,15USD/kg, tăng 17%. Giá nhập từ Philippines 6,72USD/kg, tăng 8,58%. Giá nhập từ Việt Nam giảm nhẹ, chỉ đạt 7,2USD/kg.

Nhập khẩu cá ngừ mắt to tươi: vào Mỹ năm 2007 tăng khả quan so năm 2006, đạt 5.617 tấn, tăng 14,17% so năm 2006. Trong đó, Marshal và Trinidat & Tobao là 2 nước cũng cấp lớn nhất với khối lượng tương đương nhau. Cụ thể, lượng nhập khẩu từ Marshal đạt 720 tấn, chiếm 13% tổng lượng nhập khẩu, còn lượng nhập từ Trinidat & Tobago đạt 704 tấn. Tiếp đến là thị phần của Panama và Ecuador cũng gần tương đương nhau, đạt 12,4%. So với năm 2006, xuất khẩu cá Panama giảm 5,3%, đạt 698 tấn, còn Ecuador chỉ đạt 622 tấn, nhưng lại tăng tới gần 90% về lượng. Trong năm 2007 xuất khẩu cá ngừ mắt to tươi của Việt Nam giảm nhẹ so năm 2007.

Giá nhập khẩu cá ngừ mắt to tươi vào Mỹ tăng nhẹ so năm 2006, đạt 7,53USD/kg, tăng 1,37%. Trong đó giá nhập khẩu từ Marshal giảm mạnh tới hơn 45% đạt 2,23USD/kg. Ngược lại giá nhập khẩu từ Panama và Ecuador tăng mạnh, lần lượt đạt mức khá cao 12,27USD/kg, tăng 19,57% và 12,84USD/kg, tăng 28,12%. Giá nhập từ Việt Nam giảm nhẹ, giảm 2,31%, đạt 7,5USD/kg.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường