Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cơ hội cho thuỷ sản xuất khẩu sang Trung Quốc
19 | 03 | 2008
Năm 2007 xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc đạt 20.500 tấn, kim ngạch 66,8 triệu USD, giảm 13,5% về lượng và tăng 2,4% về kim ngạch so năm 2006. Tháng 1/2008 xuất khẩu tiếp tục giảm so cùng kỳ, giảm 14,7% về lượng và 14% về kim ngạch; lượng xuất khẩu đạt 1.487 tấn, kim ngạch 6,439 triệu USD.
Như vậy, xuất khẩu thuỷ sản gần đây có dấu hiệu giảm so với năm trước. Nguyên nhân chính là do sản lượng khai thác và nuôi trồng của Trung Quốc tăng mạnh. Trong khi xuất khẩu thuỷ sản của Trung Quốc đang tăng mạnh nên nhập khẩu thuỷ sản nguyên liệu để chế biến tại Trung Quốc cũng đang tăng mạnh. Ước tính 60-75% thuỷ sản nhập khẩu vào Trung Quốc dành cho tái xuất. các mặt hàng tái xuất gồm filê cá minh thái, tôm, cua và các loài chế biến khác cần nhiều lao động. Nga là nước cung cấp chính nguyên liệu cho TrungQuốc và sản phẩm chính là cá minh thái để tái chế.

Nhập khẩu thuỷ sản vào Trung quốc dự báo tăng mạnh trong năm 2008. Năm 2007, ước nhập khẩu thuỷ sản vào Trung Quốc tăng 9% so năm 2006. Tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng năm 2007 chậm hơn so với mức 13% năm 2006. Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2007 ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 13% so năm 2006.

Theo thống kê, tháng 2 xuất khẩu thuỷ sản Việt nam sang Trung Quốc liên tục tăng. dự báo năm 2008 xuất khẩu thuỷ sản Việt nam sang Trung Quốc sẽ đạt 90 triệu USD.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường