Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 2,0 tỷ USD
05 | 03 | 2009
Theo Bộ NN và PTNT xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 2 vẫn tiếp tục chịu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Trừ mặt hàng gạo có sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng, các mặt hàng khác đều có kim ngạch xuất khẩu giảm do giá tiếp tục giảm. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 2 ước trên 1,02 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt gần 2,0 tỷ USD, giảm 5,3 % so với cùng kỳ năm 2008.

Mặt hàng gạo xuất khẩu trong tháng 2 ước 750 nghìn tấn đưa tổng lượng gạo xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 1.054 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu 479 triệu USD, gấp 2,3 lần về khối lượng và 2,5 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2008; hiện giá gạo xuất khẩu đang tăng dần. Tổng lượng cà phê xuất khẩu 267 nghìn tấn tăng 7,7% về lượng. Tổng khối lượng cao su xuất khẩu 2 tháng đầu năm ước 69 nghìn tấn, giá cao su xuất khẩu bình quân 1.175 USD/T. Sản phẩm chè xuất khẩu 14 nghìn tấn. Tổng khối lượng điều 19 nghìn tấn. Hạt tiêu xuất khẩu được 12 nghìn tấn. Lâm sản và đồ gỗ có tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng khoảng 360 triệu USD. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước 319 triệu USD, bằng 72,3% cùng kỳ năm trước, các sản phẩm khác 27 triệu USD. Trong tháng thuỷ sản có xu hướng giảm như các mặt hàng xuất khẩu khác, tổng xuất khẩu 2 tháng 415 triệu USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2008. Mặt hàng thuỷ sản thu về nguồn ngoại tệ lớn nhất là cá tra, basa chiếm 35,4% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản, và tôm đông lạnh 26,96%.

Để tháo gỡ những khó khăn trước mắt, trong tháng 3 năm 2009, Bộ NN và PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát diễn biến thị trường, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ hàng nông, lâm, thủy sản trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường.Nguồn: khuyennong
Báo cáo phân tích thị trường