Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TPHCM: 200 héc ta ao đạt điều kiện nuôi tôm thẻ
27 | 02 | 2009
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM đã công nhận 199,6 héc ta của 37 hộ dân đủ điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Hiện tại, 207 hộ dân hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè đã đăng ký nuôi tôm thẻ chân trắng trên 433 héc ta, bao gồm cả ao lắng và ao xử lý nước thải theo quy định. Tuy nhiên, chỉ có 25 hộ với 169,09 héc ta ở Cần Giờ và 12 hộ với 30,52 héc ta ở Nhà Bè được công nhận đủ điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng.

Hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè là địa bàn nuôi tôm sú của thành phố với hơn 7.000 héc ta và hiện nay, theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc nuôi tôm thẻ chân trắng phải được xem xét công nhận từng ao nuôi, nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan từ tôm thẻ sang tôm sú.Nguồn: TBKTSG Online
Báo cáo phân tích thị trường