Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chilê: Xuất khẩu cá hồi 7 tháng đầu năm tăng 20%
02 | 10 | 2007
Theo báo cáo của Hiệp hội cá hồi Chilê (SalmonChile), xuất khẩu cá hồi và cá ngừ 7 tháng đầu năm 2007 đạt 1.934 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2006.
Trong bảng Thống kê và Phân tích thị trường của SalmonChilê, kim ngạch xuất khẩu cá hồi trong tháng 7 đạt 161 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị xuất khẩu cá hồi Đại Tây Dương đạt 115 triệu USD, chiếm 72% tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 7.

Xuất khẩu cá hồi ráng (Oncorhynchus mykiss) đạt 33 triệu USD (chiếm 20%); Cá hồi bạc (Oncorhynchus kisutch) đạt 10 triệu USD (chiếm 6%) và cá hồi thường đạt 3 triệu USD (chiếm 2%).

Trong 7 tháng đầu năm 2007, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu cá hồi chính của Chilê, đạt 532 triệu USD, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu cá hồi Chilê và đạt mức tăng trưởng 19%.

Nhật Bản đứng thứ hai với 442 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2006 và chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu cá hồi Chilê.

Các loại cá hồi xuất khẩu chính sang Nhật Bản là cá hồi bạc, đạt 172 triệu USD (chiếm 39%) và cá hồi ráng với 232 triệu USD (chiếm 52%).

Xuất khẩu cá hồi sang các thị trường khác đạt 154 triệu USD, chiếm 15 tổng lượng xuất khẩu và tăng 24% so với 7 tháng đầu năm 2006.

Các thị trường khác bao gồm: Xuất khẩu sang Nga đạt 50 triệu USD (3,6%); Thái Lan chiếm 1,6%, tương đương 23 triệu USD; Trung Quốc và Hàn Quốc đều chiếm 1,2% với giá trị nhập khẩu đạt 16 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu sang EU tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 152 triệu USD, chiếm 11 % tổng kim ngạch xuất khẩu cá hồi Chilê với các thị trường chính là Đức (chiếm 5,6%, đạt 78 triệu USD), Pháp (chiếm 2,5%, đạt 35 triệu USD) và Bỉ chiếm 1,1%, tương đương 16 triệu USD.

Xuất khẩu cá hồi sang thị trường Mỹ latinh đạt 114 triệu USD, chiếm 8% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2006.

Brasil tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá hồi Chilê lớn nhất tại thị trường này với giá trị xuất khẩu đạt 64 triệu USD, chiếm 4,65 tổng kim ngạch xuất khẩu cá hồi Chilê tại Mỹ latinh.Nguồn: baothuongmai
Báo cáo phân tích thị trường