Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Anh trong quý I/2008 tăng 22,9%
21 | 04 | 2008
Trong quí I/2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Anh ước đạt 64,5 triệu USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2007. Ước tính trong quí I/2008, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam vào thị trường Anh đạt 20,9 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2007.
Theo số liệu thống kê, trong tháng 2/2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Anh đạt 13,8 triệu USD, mặc dù giảm tới 46,3% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 8,7% so với tháng 2/2007.

Trong 20 ngày đầu tháng 3, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Anh đạt 17 triệu USD. Như vậy ước tính trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Anh đạt 25 triệu USD, tăng 81,2% so với tháng 2. Tính chung, trong quí I/2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Anh đạt 64,5 triệu USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2007.

Trong cơ cấu các chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Anh trong tháng 2, thì kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế chiếm tỷ trọng cao nhất với kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 5,3 triệu USD. Trong đó kim ngạch xuất khẩu ghế nguyên chiếc chiếm 71,7% . Đơn giá trung bình của mặt hàng ghế nguyên chiếc xuất khẩu vào thị trường Anh trong 20 ngày đầu tháng 3 đạt 30 USD/chiếc – FOB, tăng 1,07 USD/chiếc so với tháng 2.

Kế đến là các mặt hàng nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2 đạt 4,2 triệu USD. Trong 20 ngày đầu tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn vào thị trưonừg Anh đạt 5,5 triệu USD, ước tính trong tháng 3 đạt 8 triệu USD. Tính chung trong quý I năm 2008, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn của Việt Nam vào thị trường Anh đạt 20,9 triệu USD,tăng 60% so với cùng kỳ năm 2007. Các sản phẩm xuất khẩu chính trong 20 ngày đầu tháng 3/2008 là: bàn ghế dùng trong phòng khách, tủ, bàn ăn, tủ chén, kệ TV, kệ sách….

Về mặt hàng giường nguyên chiếc xuất khẩu vào thị trường Anh trong 20 ngày đầu tháng 3 đạt 79,6 USD/chiếc – FOB, tăng 3,7 USD/chiếc so với đơn giá xuất khẩu trung bình trong tháng 2/2008.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường