Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
2 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Mỹ tăng mạnh
17 | 04 | 2008
Trong 2 tháng đầu năm 2008, Mỹ là thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu lớn thứ 2 cho Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu đạt 17,79 triệu USD, bằng gần 2 lần so với cùng kỳ 2007. Thị trường gỗ nguyên liệu của Mỹ hiện nay đang bị ảnh hưởng do tình hình thị trường nhà đất ảm đạm. Giá gỗ nguyên liệu tại thị trường này đã giảm đáng kể do nhu cầu thấp.
2 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu hầu hết các chủng loại gỗ nguyên liệu chính từ thị trường Mỹ tăng so với cùng kỳ 2007. Gỗ dương là chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ lớn nhất với khoảgn 24,9 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 7 triệu USD, bằng gần 3 lần về lượng và bằng 2,6 lần về trị giá so với cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu gỗ dương trung bình từ thị trường này ở mức 285 USD/m3, thấp hơn so với giá nhập trung bình năm 2007 khoảng 11,7%.

Gỗ sồi là chủng loại gỗ có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ 2 với kim ngạch đạt 5,87 triệu USD, bằng 2,8 lần so với cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu gỗ sồi trung bình ở mức 413 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm trước 59 USD/m3.

Nhập khẩu gỗ tống quán sủi 2 tháng năm 2008 cũng bằng gần 2 lần so với lượng nhập năm 2007 với hơn 4,5 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,3 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ tống quán sủi trung bình ở mức 297 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007 khoảng 16%.

Tiếp theo là gỗ tần bì với kim ngạch đạt 917 nghìn USD, lượng gỗ nhập khẩu về là 2.598 m3, bằng 4,4 lần về trị giá và bằng 5 lần về lượng.Giá nhập khẩu gỗ anh đào trung bình từ Mỹ ở mức 353 USD/m3, thấp hơn khoảng 15% so với cùng kỳ 2007.

Lượng gỗ thích nhập khẩu về trong 2 tháng đầu năm 2008 đạt trên 1409 m3 với kim ngạch hơn 548,8 nghìn USD, bằng 2,78 lần về lượng và bằng 2,4 lần về trị giá so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu gỗ thích trung bình ở mức 390 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 12%.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam còn nhập khẩu nhiều chủng loại gỗ nguyên liệu khác từ Mỹ như: ván lạng, gỗ óc chó, gỗ sếu, gỗ thích, gỗ bạch đàn, gỗ thông, gỗ teak…
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường