Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Canada tháng 1/2008 tăng 41,7%
25 | 03 | 2008
Theo số liệu thống kê kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Canada trong tháng 1/2008 đạt 5,1 triệu USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2007. Như vậy, so với tốc độ tăng trưởng 41,3% của cả năm 2007, thì có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Canada tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Canada trong tháng 1/2008

(Tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Ghế
28,3%
Gỗ mỹ nghệ
0,9%
Nội thất phòng khách, phòng ăn

26,8%
Khung gương
0,3%
Nội thất phòng ngủ
33,1%
Nội thất, đồ dùng nhà bếp
1,0%
Nội thất văn phòng
8,1%
Loại khác
1,5%

Trong cơ cấu các chủng loại hàng sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Canada trong tháng 1/2008, thì kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt cao nhất với 1,7 triệu USD, giảm 10,5% so với tháng 12/2007, nhưng vẫn tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2007 và chiếm 33,1% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường này trong tháng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giường và các bộ phận của giường đạt 413 nghìn USD, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2007. Tiếp đến là mặt hàng tủ các loại, với kim ngạch xuất khẩu đạt 389 nghìn USD, giảm 296,7% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 55,6% so với cùng kỳ năm 2007….
Tiếp đến là đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2008 đạt 1,4 triệu USD, giảm 4,5% so với tháng trước và chiếm 26,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Canada trong tháng. Các mặt hàng xuất khẩu chính là bàn ghế, tủ, kệ, TV, hàng mỹ nghệ trang trí…

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ghế vào thị trường Canada trong tháng 1/2008 đạt 1,4 triệu USD, tăng nhẹ so với tháng trước và chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước vào thị trường này trong tháng.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường