Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Malaysia tăng 30%
28 | 10 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Malaysia tháng 8/2008 đạt hơn 12,73 triệu USD, giảm 22% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 16% so với cùng kỳ 2007. 8 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia đạt 119 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2007.
8 tháng đầu năm 2008, lượng gỗ tạp nhập khẩu từ thị trường Malaysia về nhiều với gần 228 nghìn m3, với kim ngạch nhập khẩu đạt 32,1 triệu USD, tăng 21% về lượng và tăng 32% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Tháng 8/2008, lượng gỗ tạp nhập khẩu về đạt 24,8 nghìn m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,6 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ tạp tháng 8/2008 trung bình ở mức 145,6 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 3 USD/m3. Giá nhập gỗ tạp MLH nhóm 5-8 đường kính 46-59 trung bình ở mức 143 USD/m3.

Ván MDF là loại nguyên liệu có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ 2 trong 8 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 26,36 triệu USD, giảm 2% so với kim ngạch cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình từ thị trường Malaysia ở mức 263 USD/m3, thấp hơn 1 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007. Giá nhập khẩu ván MDF kích thước 15*1220*2440mm trung bình ở mức 249 USD/m3-CFR, thấp hơn 4 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu ván MDF kích thước 12*1220*2440mm trun gbình ở mức 215 USD/m3-CNF.

Nhập khẩu gỗ chò 8 tháng đầu năm 2008 tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2007, dadtj 47,5 nghìn m3 với kim ngạch 16,7 triệu USD, bằng 3,1 lần về lượng và bằng 3,6 lần về trị giá, trở thành chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Malaysia có kim ngạch lớn thứ 3. Giá nhập khẩu gỗ chò từ thị trường Malaysia tháng 8/2008 trung bình ở mức 548 USD/m3, cao hơn 194 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình tháng trước. Giá nhập khẩu gỗ chò tháng 8 tăng mạnh so với tháng trước do các doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu gỗ chò xẻ trong khi tháng trước lại nhập chủ yếu là gỗ chò tròn.

Ván PB là chủng loại có kim ngạch lớn tứh 4 đạt 9,1 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu ván PB trung bình tháng 8/2008 ở mức 212 USD/m3, giảm 22 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình tháng trước.

Nhập khẩu gỗ cao su từ thị trường Malaysia 8 tháng đầu năm 2008 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2007 với gần 18,3 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 5 triệu USD, giảm 24% về lượng và giảm 33% về trị giá. Giá nhập khẩu gỗ cao su tháng 8/2008 từ Malaysia so với mức giá nhập trung bình ở mức 327 SÚD/m3-CIF, thấp hơn 5 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình tháng 7/2008.

Nhập khẩu gỗ keo tăng mạnh với 33 nghìn m3 gỗ, kim ngạch đạt 3,98 triệu USD, tăng 43% về lượng và tăng 86% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ keo từ Malaysia trung bình từ đầu năm 2008 đến nay ở mức 120 USD/m3, cao hơn 30% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007.

8 tháng đầu năm 2008, nhập khẩu nhiều loại gỗ khác từ Malaysia tăng như gỗ sến nghệ, gỗ kapur. Nhập khẩu ván plywood, gỗ căm xe... giảm so với cùng kỳ.

Tại thị trường Malaysia, tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều bất ổn đã có tác động đến giá gỗ nguyên liệu tại thị tường này. Nửa đầu tháng 10/2008, nhu cầu thấp đã khiến giá xuất khẩu các chủng loại gỗ nguyên liệu tại thị trường này giảm so với kỳ trước.
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường