Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2008
19 | 04 | 2008
Hiện nay, do nhu cầu về gỗ nguyên liệu nhằm phục vụ các doanh nghiệp xuất khẩu và tiêu dùng trong nước tăng cao nên kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam liên tục tăng mạnh. Đặc biệt tháng 2 rơi vào tháng Tết nguyên đán nhưng kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu vẫn đạt trên 78,8 triệu USD, cho thấy nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu của các doanh nghiệp trong nước rất cao.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 2/2008 kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại đạt trên 78,8 triệu USD, tăng 83,2% so với cùng kỳ năm 2007. Tính chung 2 tháng đầu năm 2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu đạt 189,57 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt khoảng 280 triệu USD trong quý I, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về thị trường nhập khẩu, hiện Malaysia vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất gỗ nguyên liệu của các doanh nghiệp Việt Nam với kim ngạch đạt 9 triệu USD trong tháng 2, tăng 29,2% so với tháng 2/2007, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam từ thị trường này đạt 25,3 triệu USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2007. Tiếp đến là Lào, kim ngạch nhập khẩu gỗ của Việt Nam đạt 4,14 triệu USD, nhưng giảm 30,2% so với tháng 2/2007. Tuy vậy, tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ từ thị trường Lào 2 tháng đầu năm 2008 đạt 20 triệu USD, tăng 77,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam từ thị trường Mianma tăng đột biến với 13,6 triệu USD trong tháng 2, tăng đến 1.378,2% so với tháng 2/2007, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ từ thị trường này 2 tháng đầu năm đạt 19,3 triệu USD, tăng 255,7% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp đã chuyển hướng giảm nhập khẩu gỗ từ các thị trường chính trước đây như Trung Quốc, Campuchia, Đài Loan, Indonesia, Australia… và tăng nhập khẩu mạnh vào thị trường Mianma, Mỹ (tăng 93,6%), Hồng Kông (kim ngạch tăng), Braxin (tăng 78,6%)… Trong các thị trường chính có kim ngạch nhập khẩu giảm đáng kể là Australia (giảm 44,3%), từ Nam Phi (giảm 37,9%), từ Campuchia giảm 8,2%, từ Indonsia giảm 28,7%… và các thị trường khác.

Về chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu, trong tháng 2/2008, lượng gỗ teak nhập khẩu về tăng mạnh với hơn 18 nghìn m3 đạt kim ngạch 13,45 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ teak tháng 2/2008 trung bình ở mức 726 USD/m3, cao hơn mức giá nhập trung bình tháng trước 220 USD/m3. Giá nhập trung bình tháng 2 cao hơn nhiều so với mức giá nhập trung bình tháng trước vì trong tháng có những lô gỗ teak nguyên liệu nhập khẩu với đơn giá cao (trên 1.000 USD) được nhập về kéo giá nhập trung bình tăng mạnh. Như vậy, 2 tháng đầu năm 2008 các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập về hơn 30 nghìn m3 gỗ teak với kim ngạch đạt 19,96 triệu USD, tăng 93% về lượng và tăng 216% về trị giá. Giá nhập khẩu gỗ teak trung bình 2 tháng đầu năm 2008 ở mức 641 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007 là 54%.

Gỗ bạch đàn là chủng loại gỗ nguyên liệu có kim ngạch nhập lớn thứ 2 trong tháng. Nhập khẩu gỗ bạch đàn tháng 2/2008 đạt trên 36 nghìn m3 với kim ngạch 8,1 triệu USD, giảm 22,9% về lượng và giảm 31% về trị giá so với tháng trước. Giá nhập khẩu gỗ bạch đàn trung bình 223 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 11%. 2 tháng đầu năm 2008 lượng gỗ bạch đàn nhập khẩu về đạt hơn 84 nghìn m3 với kim ngạch đạt 20,18 triệu USD, tăng 70% về lượng và tăng 102% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Tháng 2/2008, ván MDF là chủng loại gỗ nguyên liệu có kim ngạch nhập khẩu cao thứ 3, đạt 7,3 triệu USD, giảm 42% so với kim ngạch tháng trước nhưng tăng 6,8% so với kim ngạch tháng 2/2007. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình tháng 2/2008 ở mức 279 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập khẩu trung bình tháng trước 18 USD/m3 và cao hơn khoảng 23 USD/m3 so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007. 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ván nhân tạo đạt 20,11 triệu USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2007.

Lượng gỗ căm xe nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh với hơn 17,7 nghìn m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt 6,7 triệu USD, tăng 30% về lượng và tăng 28,8% về trị giá so với tháng trước. Giá nhập khẩu gỗ căm xe trung bình ở mức 377 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập khẩu trung bình tháng trước 4 USD/m3Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường